دانشگاه آزاد پیشوا پذیرای مردم برای واکسیناسیون است

از پیشوا، همزمان با شروع واکسیناسیون جامعه دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی پیشوا با هدف رفاه حال شهروندان و گسترش واکسیناسیون در شهرستان پیشوا، در سالن ورزشی خود پذیرای عموم مردم برای تزریق واکسن است.

گروه‌های سنی اعلامی از سوی وزارت بهداشت می‌توانند برای انجام واکسیناسیون به سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا مراجعه کنند.

شهروندان باید قبل از مراجعه به منظور دریافت واکسن به مرکز، پایگاه و خانه بهداشت نزدیک محل سکونت خود برای تشکیل پرونده مراجعه و ثبت‌نام در سامانه سیب را انجام دهند.