دختر جوانی که با صادق بوقی معروف شد

جناب آقای «صادق بوقی» که دیگر معرف حضور همه هست.
مردی که با آهنگ معروف«عوعو» مرزهای شهرت را در ایران و قاره های مختلف جهان از جمله آفریقا درنوردید.
اگر حدود دو ماه پیش -یعنی قبل از به شهرت رسیدن صادق بوقی- سوالی در کلاس های درس دانشگاهی رشته هایی مثل تبلیغات و ارتباطات مطرح می شد مثلا با این محتوا:«این صفحه اینستاگرام فردی است به نام صادق بوقی اگر از شما بخواهند طرحی بنویسید که صفحه این فرد در مدت حدود یک ماه از پنج هزار فالوور به بیشتر از یک میلیون فالوور افزایش پیدا کند و شهرتش هم فراتر از ایران برود چه برنامه ای دارید؟» به احتمال بسیار زیاد دانشجوها ضمن هنگ کردن می نوشتند «مگر ممکن است در این مدت کم، کاری کنیم که هم فالوورهایش میلیونی شوند و هم شهرتش جهانی ؟!»
اما حالا که این اتفاق روی داده معما آسان شده، اصلا به خاطر همین است که اساتید دانشگاه باید به روز باشند. باید در کلاس های ارتباطات و تبلیغات همین مورد صادق بوقی تدریس شود و از زاویه های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد.
خب اصل یادداشت امروز که این نبود. غرض این بود که عرض کنم پس از شهرت صادق بوقی یکی از دختران هنرمند و اهل موس..

جناب آقای «صادق بوقی» که دیگر معرف حضور همه هست.

مردی که با آهنگ معروف«عوعو» مرزهای شهرت را در ایران و قاره های مختلف جهان از جمله آفریقا درنوردید.

اگر حدود دو ماه پیش -یعنی قبل از به شهرت رسیدن صادق بوقی- سوالی در کلاس های درس دانشگاهی رشته هایی مثل تبلیغات و ارتباطات مطرح می شد مثلا با این محتوا:«این صفحه اینستاگرام فردی است به نام صادق بوقی اگر از شما بخواهند طرحی بنویسید که صفحه این فرد در مدت حدود یک ماه از پنج هزار فالوور به بیشتر از یک میلیون فالوور افزایش پیدا کند و شهرتش هم فراتر از ایران برود چه برنامه ای دارید؟» به احتمال بسیار زیاد دانشجوها ضمن هنگ کردن می نوشتند «مگر ممکن است در این مدت کم، کاری کنیم که هم فالوورهایش میلیونی شوند و هم شهرتش جهانی ؟!»

اما حالا که این اتفاق روی داده معما آسان شده، اصلا به خاطر همین است که اساتید دانشگاه باید به روز باشند. باید در کلاس های ارتباطات و تبلیغات همین مورد صادق بوقی تدریس شود و از زاویه های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد.

خب اصل یادداشت امروز که این نبود. غرض این بود که عرض کنم پس از شهرت صادق بوقی یکی از دختران هنرمند و اهل موسیقی گیلان-نغمه مرادآبادی- که در یکی از کلیپ های قبل از شهرت صادق بوقی حضور داشت و اکنون نیز کلیپ جدیدی همراه او منتشر کرده آرام آرام دارد به ۳۰۰ هزار فالوور نزدیک می شود.

این یعنی صادق بوقی که کمتر از یک ماه از شهرتش می گذرد در حال به شهرت رساندن افراد دیگری است و این جز قدرت رسانه و شبکه های اجتماعی آیا چیز دیگری است؟

نغمه مرادآبادی دختر هنرمند گیلانی در کلیپ جدید صادق بوقی در حال نواختن موسیقی