درباره این تصویر پربیننده فضای مجازی

به نظرم نکته های مطرح شده در این طرح، مفید و حال دل خیلی هاست. در این طرح ۹ نکته چند کلمه ای نوشته شده که در ادامه من پنج مورد آن را از زاویه نگاه خودم تشریح می کنم.
از حال این دوستان خبر بگیرید:
یک:نقل مکان کرده:
کسانی که نقل مکان کرده اند؛حالا یا به اراده خودشان یا به اراده صاحب خانه، فرقی نمی کند. این روزها اسباب کشی و قَبلش یافتن خانه ای که به پولت بخورد خیلی سخت است. چک و چانه زدن با صاحب خانه قبلی برای یک سری موارد و چک و چانه زدن با صاحب خانه جدید برای یک سری موارد دیگر، چک و چانه زدن با کارکنان باربری که برای یک اسباب کشی سه ساعته، حداقل چهار میلیون تومان می گیرند و… این ها دلایل محکمی است که بایستی از دوستانی که نقل مکان کرده اند احوال بگیریم.
دو:عزیزی رو از دست داده:
دوستان و آشنایانی که عزیزی از دست داده اند در اولویت هستند؛ خصوصا در این ایام کرونا که مانند سابق نمی شود مراسم یادبود برگزار کرد و نمی شود به صورت حضوری سراغ بازماندگان رفت.
حداقل کار این است که به صورت تلفنی یا حتی از طریق پیام در شبکه های مجازی، زود به زود احوالشان را بگیریم و تنهایشان نگذاریم.
سه:درخوا..

به نظرم نکته های مطرح شده در این طرح، مفید و حال دل خیلی هاست. در این طرح ۹ نکته چند کلمه ای نوشته شده که در ادامه من پنج مورد آن را از زاویه نگاه خودم تشریح می کنم.

از حال این دوستان خبر بگیرید:

یک:نقل مکان کرده:
کسانی که نقل مکان کرده اند؛حالا یا به اراده خودشان یا به اراده صاحب خانه، فرقی نمی کند. این روزها اسباب کشی و قَبلش یافتن خانه ای که به پولت بخورد خیلی سخت است. چک و چانه زدن با صاحب خانه قبلی برای یک سری موارد و چک و چانه زدن با صاحب خانه جدید برای یک سری موارد دیگر، چک و چانه زدن با کارکنان باربری که برای یک اسباب کشی سه ساعته، حداقل چهار میلیون تومان می گیرند و… این ها دلایل محکمی است که بایستی از دوستانی که نقل مکان کرده اند احوال بگیریم.

دو:عزیزی رو از دست داده:
دوستان و آشنایانی که عزیزی از دست داده اند در اولویت هستند؛ خصوصا در این ایام کرونا که مانند سابق نمی شود مراسم یادبود برگزار کرد و نمی شود به صورت حضوری سراغ بازماندگان رفت.

حداقل کار این است که به صورت تلفنی یا حتی از طریق پیام در شبکه های مجازی، زود به زود احوالشان را بگیریم و تنهایشان نگذاریم.

سه:درخواست کمک نمی کنه:
بعضی ها همیشه محتاج کمکند. بعضی ها همیشه صدای ناله هایشان بلند است! بعضی ها همیشه انتظار کمک دارند؛ این ها تکلیفشان مشخص است.
اما بعضی ها هم بر خلاف دسته اول، نه ناله می کنند. نه انتظار کمک دارند.
حواسمان به این دوستان باشد. بدانیم آنها هم آدمند و نیاز به کمک دارند اما آن قدر ناله های ما را می شوند که رویشان نمی شود از ما کمک بگیرند!

چهار:تغییر شغل داده:
دوستانی که به هر دلیلی تغییر شغل داده اند، تا در فضای جدید جا بیفتند، تا به وضعیت پایداری برسند، تا بر کار جدید سوار شوند، زمان می برد. شاید روزها و ماه های اول نیاز به کمک فکری و مالی داشته باشند؛ این ها را فراموش نکنیم.

پنج:همیشه ساکته:
دوستانی که همیشه در ظاهر ساکت هستند معمولا در باطن اینگونه نیستند.خیلی از مشکلاتشان را درونشان می ریزند و دم بر نمی آورند؛ احوالشان را بپرسیم.