درخشان‌ترین ستاره از آسمان ناپدید می‌شود!/ عکس

ستاره درخشان ابط‌الجوزا، عضو برجسته صورت فلکی شکارچی، قرار است در ۱۱ دسامبر توسط سیارک لئونا پنهان شود. این اتفاق که انتظار می‌رود بیش از ۱۰ ثانیه طول نکشد، باعث می‌شود ستاره به طور موقت از دید ناپدید شود.
تینا مزدکی_ رخ داد این رویداد جذاب در آسمان شب روز سه شنبه ۲۰ آذر در حدود ساعت ۲۰:۱۷ پیش بینی می‌شود.
این غیبت نادر، ابط‌الجوزا، یکی از درخشان ترین ستارگان آسمان را برای چند ثانیه نامرئی یا حداقل تا حد زیادی کم نور می کند.
ابط‌الجوزا ، همچنین به عنوان Alpha Orionis شناخته می‌شود، جزء مهم صورت فلکی شکارچی است که شانه راست قرمز شکارچی را نشان می‌دهد.

هزآنچه باید از ابط‌الجوزا بدانید اِبط‌الجوزا یا شبان‌شانه یا آلفای شکارچی نخستین ستاره پرنور صورت فلکی شکارچی و به‌طور میانگین دهمین ستاره درخشان آسمان شب است.
این ستاره، یک اَبَرغول سرخ متغیر با دوره‌ای چندصد روزه است. ابط‌الجوزا ستارهٔ غول‌پیکری است که قطر آن در حدود یک میلیارد و شش صد میلیون کیلومتر است، یعنی تقریباً بیش از هزار و صد برابر قطر خورشید که یک میلیون و سیصد هزار کیلومتر است.
ستارهٔ شبان‌شانه به قدری بزرگ است که اگر به..

درخشان‌ترین ستاره از آسمان ناپدید می‌شود!/ عکس

ستاره درخشان ابط‌الجوزا، عضو برجسته صورت فلکی شکارچی، قرار است در ۱۱ دسامبر توسط سیارک لئونا پنهان شود. این اتفاق که انتظار می‌رود بیش از ۱۰ ثانیه طول نکشد، باعث می‌شود ستاره به طور موقت از دید ناپدید شود.

تینا مزدکی_ رخ داد این رویداد جذاب در آسمان شب روز سه شنبه ۲۰ آذر در حدود ساعت ۲۰:۱۷ پیش بینی می‌شود.

این غیبت نادر، ابط‌الجوزا، یکی از درخشان ترین ستارگان آسمان را برای چند ثانیه نامرئی یا حداقل تا حد زیادی کم نور می کند.

ابط‌الجوزا ، همچنین به عنوان Alpha Orionis شناخته می‌شود، جزء مهم صورت فلکی شکارچی است که شانه راست قرمز شکارچی را نشان می‌دهد.

ابط‌الجوزا از آسمان ناپدید می‌شود!/ عکس

هزآنچه باید از ابط‌الجوزا بدانید

اِبط‌الجوزا یا شبان‌شانه یا آلفای شکارچی نخستین ستاره پرنور صورت فلکی شکارچی و به‌طور میانگین دهمین ستاره درخشان آسمان شب است.

این ستاره، یک اَبَرغول سرخ متغیر با دوره‌ای چندصد روزه است. ابط‌الجوزا ستارهٔ غول‌پیکری است که قطر آن در حدود یک میلیارد و شش صد میلیون کیلومتر است، یعنی تقریباً بیش از هزار و صد برابر قطر خورشید که یک میلیون و سیصد هزار کیلومتر است.

ستارهٔ شبان‌شانه به قدری بزرگ است که اگر به جای خورشید در مرکز منظومهٔ شمسی قرار گیرد، تا دو سوم مدار مشتری را اشغال می‌کند. شبان‌شانه پس از خورشید دومین قطر ظاهری بزرگ را دارد.

واژهٔ ابط‌الجوزا عربی است و معنی واژگانی آن «کتف میانی» یا همان «میان‌شانه» است.

منیع: gizmodo

۲۲۷۲۲۷