در خدمت و خیانت گابریل گارسیا مارکز

زمانی به شوخی دوستان در مهمانسرای دانشگاه، مرا فردی خواب آلود تصویر می کردند که یک دستش کتابی از گابریل گارسیا مارکز است.

زمانی به شوخی دوستان در مهمانسرای دانشگاه، مرا فردی خواب آلود تصویر می کردند که یک دستش کتابی از گابریل گارسیا مارکز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.