در سوگ فقیهی بزرگ که در کمال قناعت زیست

پیام تسلیت برای درگذشت عالم ربانی و فقیه صمدانی آیت الله حاج سید مهدی موسوی بجنوردی( طاب ثراه )

پیام تسلیت برای درگذشت عالم ربانی و فقیه صمدانی آیت الله حاج سید مهدی موسوی بجنوردی( طاب ثراه )