در پرتاب ماهواره نظامی نیجریه، پای چین در میان است/ عکس

کانال خبری پارتیزان نوشت: سال گذشته ماهواره نظامی DELSAT-1 نیجریه به وسیله ماهواره‌بر Long March 3B از پایگاه شیچانگ استان سیچوآن چین به فضا پرتاب شد .
سال گذشته ماهواره نظامی DELSAT-1 نیجریه به وسیله ماهواره‌بر Long March 3B از پایگاه شیچانگ استان سیچوآن چین به فضا پرتاب شد، همچنین پس از پرتاب ماهواره، ایستگاه کنترل زمینی ماهواره ای DELSAT-1 در ابوجا در نیجریه با کمک چین افتتاح شد.

این ماهواره وظیفه نظارت و ردیابی نیروهای متخاصم، نقشه‌برداری و تجزیه و تحلیل آن و نظارت بر زیرساخت‌های فراساحلی را بر عهده داشت. حال این کشور در تلاش است تا ۲ ماهواره دیگر را نیز در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به فضا پرتاب کند. که در مجموع جزوی از یک منظومه پنج ماهواره‌ای خواهند بود.
۲۲۷۳۲۳

در پرتاب ماهواره نظامی نیجریه، پای چین در میان است/ عکس

کانال خبری پارتیزان نوشت: سال گذشته ماهواره نظامی DELSAT-1 نیجریه به وسیله ماهواره‌بر Long March 3B از پایگاه شیچانگ استان سیچوآن چین به فضا پرتاب شد .

سال گذشته ماهواره نظامی DELSAT-1 نیجریه به وسیله ماهواره‌بر Long March 3B از پایگاه شیچانگ استان سیچوآن چین به فضا پرتاب شد، همچنین پس از پرتاب ماهواره، ایستگاه کنترل زمینی ماهواره ای DELSAT-1 در ابوجا در نیجریه با کمک چین افتتاح شد.

در پرتاب ماهواره نظامی نیجریه، پای چین در میان است/ عکس

در پرتاب ماهواره نظامی نیجریه، پای چین در میان است/ عکس

در پرتاب ماهواره نظامی نیجریه، پای چین در میان است/ عکس

این ماهواره وظیفه نظارت و ردیابی نیروهای متخاصم، نقشه‌برداری و تجزیه و تحلیل آن و نظارت بر زیرساخت‌های فراساحلی را بر عهده داشت. حال این کشور در تلاش است تا ۲ ماهواره دیگر را نیز در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به فضا پرتاب کند. که در مجموع جزوی از یک منظومه پنج ماهواره‌ای خواهند بود.

۲۲۷۳۲۳