دست به دامان قطر به خاطر یک مشت توریست!

اخیرا مسئولین با توجه به افزایش بی‌رویه «جمع کردن‌ها و رفتن‌ها»(مهاجرت و مسافرت های فراوان و بی گدار)، سراسیمه احساس خطر کرده‌اند و با این جو زدگی، درصدد «کامبک» و جبران مافات افتاده‌اند.

اخیرا مسئولین با توجه به افزایش بی‌رویه «جمع کردن‌ها و رفتن‌ها»(مهاجرت و مسافرت های فراوان و بی گدار)، سراسیمه احساس خطر کرده‌اند و با این جو زدگی، درصدد «کامبک» و جبران مافات افتاده‌اند.