دشمن را بشناسیم

رویدادهای هفته های اخیر که شامل مجموعه ای از مطالبات مردمی و اغتشاشات ساختارشکنانه همراه با اقدامات تروریستی در کشور بود، مسئولیت نخبگان و زُبدگان را برای شناخت عوامل، محرک ها و انتخاب موضع درست برای هدایت افکار عمومی، سنگین کرده است.
در وهله اول شناخت اشکالات داخلی که مورد نارضایتی مردم شده و تلاش برای حل مشکلات و اطلاع رسانی دقیق و بموقع به مردم درباره اقدامات انجام شده، وظیفه همه مسئولان و رسانه ها است.
رهبر انقلاب در دیدار مردم قم در تحلیل اغتشاشات دی‌ماه ۹۶ گفتند: «این‌جوری نیست که ما هیچ اشکالی نداریم، فقط دشمن خارجی است که دارد [مشکل ایجاد میکند]؛ نه، مگس روی زخم می‌نشیند؛ زخم را خوب کنید، زخم را نگذارید به وجود بیاید. ما اگر مشکل داخلی نداشته باشیم، نه این شبکه‌ها میتوانند اثر بگذارند، نه آمریکا میتواند هیچ غلطی بکند.» ۱۹/۱۰/۱۳۹۶
در عین حال، نخبگان و صاحبان منبر و قلم با هر گرایش سیاسی، چنانچه به احقاق حقوق عامه و اعتلای نظام اعتقاد دارند برای دفاع از مطالبات صادقانه مردم باید ترفندهای تخریب‌گرانه و براندازانه دشمن را نیز بشناسند. نباید به دلیل وجود برخی ناکارآمدی ها در داخل..

رویدادهای هفته های اخیر که شامل مجموعه ای از مطالبات مردمی و اغتشاشات ساختارشکنانه همراه با اقدامات تروریستی در کشور بود، مسئولیت نخبگان و زُبدگان را برای شناخت عوامل، محرک ها و انتخاب موضع درست برای هدایت افکار عمومی، سنگین کرده است.

در وهله اول شناخت اشکالات داخلی که مورد نارضایتی مردم شده و تلاش برای حل مشکلات و اطلاع رسانی دقیق و بموقع به مردم درباره اقدامات انجام شده، وظیفه همه مسئولان و رسانه ها است.

رهبر انقلاب در دیدار مردم قم در تحلیل اغتشاشات دی‌ماه ۹۶ گفتند: «این‌جوری نیست که ما هیچ اشکالی نداریم، فقط دشمن خارجی است که دارد [مشکل ایجاد میکند]؛ نه، مگس روی زخم می‌نشیند؛ زخم را خوب کنید، زخم را نگذارید به وجود بیاید. ما اگر مشکل داخلی نداشته باشیم، نه این شبکه‌ها میتوانند اثر بگذارند، نه آمریکا میتواند هیچ غلطی بکند.» ۱۹/۱۰/۱۳۹۶

در عین حال، نخبگان و صاحبان منبر و قلم با هر گرایش سیاسی، چنانچه به احقاق حقوق عامه و اعتلای نظام اعتقاد دارند برای دفاع از مطالبات صادقانه مردم باید ترفندهای تخریب‌گرانه و براندازانه دشمن را نیز بشناسند. نباید به دلیل وجود برخی ناکارآمدی ها در داخل، جبهه دشمن خارجی که با تمام توان به میدان آمده است را انکار کرد.

بیانیه های نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نشان می دهد که دخالت جدی و فراگیر دشمن در اغتشاشات اخیر نه تنها تحلیل نیست بلکه بر مبنای اطلاعات و یافته های مستند، واقعیت دارد. تردیدی نیست که امروز جبهه دشمن به رهبری آمریکا و عناصری از منافقین، تجزیه گران، سلطنت طلبان، اوباش و گروه‌های تروریستی به دنبال تداوم اغتشاش و ناامنی در کشور هستند.

یکی از خطراتی که هر ملّت مستقل و بلند همت را تهدید می کند، غفلت در شناخت دشمن است که در چنین شرایطی، ممکن است به دشمن ابراز علاقه و حتی کمک هم بشود. طبعا تکیه بر وجود جبهه دشمن به معنای کتمان معایب داخلی نیست اما تا زمانی که برای مقابله با دشمن، متحد و یکپارچه نباشیم، میدان را به حریف واگذار کرده ایم. امروز ترفند اصلی دشمن ایجاد اختلاف و خدشه دار کردن انسجام ملی است و راهبرد اصلی جناح های سیاسی و نخبگان و زبدگان باید حفظ وحدت در مقابل دشمن و ناامید کردن او باشد؛ در واقع یکی از مظاهر اقتدار نظام در این مقطع، هم افزایی میان مسئولان و مجموعه های سیاسی و عدم تضعیف یکدیگر است.

جبهه دشمن با هدایت مسئولان فعلی امریکا این بار کاملا علنی و عریان به میدان آمده تا حدی که رئیس جمهور آمریکا با نقض موازین بین المللی بخصوص اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورها، ادعای آزاد سازی ایران را مطرح می کند. شبکه سازی در فضای مجازی و مزدورپروری و تجهیز ایجاد جوخه های ترور و بمباران گسترده ملت با دروغ، تهمت و شایعه از ترفندهای جبهه دشمن است تا شاید بتوانند افکار و باورهای مردم و بویژه جوانان را تغییر دهند.

امروز دستگاه های تبلیغاتی دشمن با حربه حقوق بشر از عوامل اغتشاش و تروریست های خودساخته، حمایت می کنند در حالی که خود در زمره برجسته ترین ناقضان حقوق بشر علیه ملتها بوده و هستند. آمریکا و غرب، گاه به بهانه فروش پهپادهای ایرانی به روسیه و گاه در حمایت از اغتشاشات داخلی، میز مذاکره را نادیده گرفته و با هدف ایجاد اختلاف در میان نخبگان کشور، اینگونه القا می کنند که ایران مسئول بی نتیجه ماندن مذاکرات است. در حالی که این ترامپ بود که میز مذاکره را ترک کرد و دستگاه دیپلماسی در دولت دوازدهم علیرغم تلاش های گسترده نتوانست آمریکا را به برجام برگرداند. امروز هم وزارت امورخارجه علیرغم مساعی فراوان و نشان دادن انعطاف های ممکن، با کارشکنی های آمریکا برای بازگشت به برجام و لغو تحریم ها مواجه است. در واقع مانع اصلی در گذشته و حال، دشمنی آمریکا علیه ملت ایران برای حفظ تحریم ها بوده ولذا هر دو جناح سیاسی در ایران باید بجای تقابل با یکدیگر، رویکرد دشمن را بشناسند و برای مقابله با آن، در کنار هم قرار گیرند.

دستگاههای رسانه ای دشمن که امروز روابط خوب ایران با روسیه و چین را هدف قرار داده اند سعی دارند اصل نه شرقی و نه غربی را مخدوش جلوه داده و بر اختلاف نظرهای داخلی دامن بزنند.این در حالی است که ایجاد روابط راهبردی با کشورهای جهان چه در شرق چه در غرب، با حفظ احترام متقابل و بدون پذیرش سلطه آنها، نقض اصل نه شرقی نه غربی نیست. روابط ایران با روسیه و چین که از امتیازات نظام است هم در همین چارچوب تعریف می شود و آیا در دولت یازدهم و پس از برجام، حجم بالای رفت و آمدها و ارتباطات ایران با غرب و حضور هیات های غربی در ایران، نقض اصل نه شرقی نه غربی شمرده شد که امروز روابط دوستانه با روسیه و چین اینگونه تفسیر می شود.

مشخص است که در عرصه داخلی نیز دشمن میخواهد نسل های جدید جوان ما نسبت به توسعه کشوربی‌انگیزه باشند،‌ بی‌ایمان و ناامید و شکننده باشند؛ تضعیف مظاهر اقتدار ایران از جمله سپاه و ارتش بسیج و نیروی انتظامی نیز از اهداف جبهه دشمن است.

در این برهه حساس، آنچه وظیفه‌ی صاحبان قلم و بیان و بخصوص خواص نظام است؛ نخست شناخت دشمن به عنوان یک باور و سپس ایجاد انسجام و وحدت میان خود برای مقابله با ترفندهای دشمن و آگاه سازی مردم است. نباید در شناخت دشمن اشتباه کرد؛ دشمن، همان استکبار است، دشمن صهیونیسم است و دشمن همان ضدانقلاب و تروریست های ساخته شده توسط غرب هستند.البته باید زخم ها را هم شناخت و اجازه نداد دشمن مانند مگس روی زخم ها بنشیند.

۶۵۶۵