دغدغه‌های آماده‌سازی تیم ملی برای جام جهانی

فدراسیون فوتبال هنوز اقدامات جدی خود برای آماده‌سازی تیم ملی در مسیر جام جهانی را آغاز نکرده است.

فدراسیون فوتبال هنوز اقدامات جدی خود برای آماده‌سازی تیم ملی در مسیر جام جهانی را آغاز نکرده است.