دفاع از آقای حسن عباسی

۱- آقای عباسی هیچ کاری خارج از عادت و روند همیشگی انجام نداده که مستوجب برخورد سیاسی و قضایی باشد. او به روال همیشگی اش عمل کرده و با همان ادبیاتی در باره فوتبالیست ها نوشته که قبلا در باره خیلی ها نوشته است. جوری حرف می‌زنید که انگار او در بقیه مطالبش دعای مکارم اخلاق را شرح می‌کرده یا کتاب اخلاق الهی حاج آقا مجتبی تهرانی را می‌خوانده یا کتاب اخلاق شهید دستغیب را روایت می‌کرده. ۲- کسانی باید آقای عباسی را از توهین و ناسزاگویی نهی کنند که خودشان رطب نخورده باشند. همین امروز رسانه‌های اصولگرا را ببینید. بعضی از آنها سرشار است از حرف‌هایی که آقای حسن عباسی، ورژن منشوری‌شده آنها را گفته است! سال‌های سال است حتی یک بار ککمان نگزیده است از حرف‌های آقای عباسی و با سکوت مان عملا آنها را تأیید کرده ایم.استاندارد دوگانه‌ای که از آن استفاده می‌کنیم، همین جاها کار می‌دهد دست #مااصولگراها. ۳- لابد الان در آستانه جام‌جهانی فوتبال و حضور تیم ملی ایران در قطر، دستپاچه شده‌اید که توئیت حسن عباسی، روحیه آنها را خراب می‌کند و آسمان به زمین می‌آید و… نه عزیزان. بازیکنان تیم ملی، نه توئیت‌های حسن عباسی ..

۱- آقای عباسی هیچ کاری خارج از عادت و روند همیشگی انجام نداده که مستوجب برخورد سیاسی و قضایی باشد. او به روال همیشگی اش عمل کرده و با همان ادبیاتی در باره فوتبالیست ها نوشته که قبلا در باره خیلی ها نوشته است. جوری حرف می‌زنید که انگار او در بقیه مطالبش دعای مکارم اخلاق را شرح می‌کرده یا کتاب اخلاق الهی حاج آقا مجتبی تهرانی را می‌خوانده یا کتاب اخلاق شهید دستغیب را روایت می‌کرده. ۲- کسانی باید آقای عباسی را از توهین و ناسزاگویی نهی کنند که خودشان رطب نخورده باشند. همین امروز رسانه‌های اصولگرا را ببینید. بعضی از آنها سرشار است از حرف‌هایی که آقای حسن عباسی، ورژن منشوری‌شده آنها را گفته است! سال‌های سال است حتی یک بار ککمان نگزیده است از حرف‌های آقای عباسی و با سکوت مان عملا آنها را تأیید کرده ایم.استاندارد دوگانه‌ای که از آن استفاده می‌کنیم، همین جاها کار می‌دهد دست #مااصولگراها. ۳- لابد الان در آستانه جام‌جهانی فوتبال و حضور تیم ملی ایران در قطر، دستپاچه شده‌اید که توئیت حسن عباسی، روحیه آنها را خراب می‌کند و آسمان به زمین می‌آید و… نه عزیزان. بازیکنان تیم ملی، نه توئیت‌های حسن عباسی را می‌خوانند نه افاضات شما را نه نوشته‌های من را! اگر هم بخوانند تره هم برایمان خرد نمی‌کنند. با این توضیحات لازم دیدم از آقای عباسی در برابر منتقدانش حمایت کنم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.