دقیق‌ترین و حکیمانه‌ترین گزینش رهبری

انتخاب دکتر سیدعباس صالحی به نمایندگی رهبری و مدیریت مؤسسه اظلاعات، دقیقترین و حکیمانه ترین گزینش ممکن بود.

انتخاب دکتر سیدعباس صالحی به نمایندگی رهبری و مدیریت مؤسسه اظلاعات، دقیقترین و حکیمانه ترین گزینش ممکن بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.