دلایل اجتماعی سیل‌

درباره‌ی علل «فنی» سیل‌های اخیر که اثرات تخریبی و کشته‌های بسیار داشت، بحث‌های خوبِ زیادی شده و امید می‌رود که مدیران عزیز کشور هم گوشه‌چشمی به نوشتارهای این حوزه داشته باشند.

درباره‌ی علل «فنی» سیل‌های اخیر که اثرات تخریبی و کشته‌های بسیار داشت، بحث‌های خوبِ زیادی شده و امید می‌رود که مدیران عزیز کشور هم گوشه‌چشمی به نوشتارهای این حوزه داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.