دولت هنوز اراده‌ای برای احیای برجام ندارد

دولت سیزدهم با توجه به مشکلات اقتصادی و همچنین چالش‌هایی که ما در منطقه داریم و موضوع مهم و اساسی یافتن یک راهکار قابل اجرا در دسترس برای برون‌رفت از مشکلات، چاره‌ای جز احیای برجام یا بازگشت به مذاکرات ندارد. اما به نظر می‌رسد مشکل بزرگ دولت سیزدهم نداشتن یک برنامه منسجم و یک دستورالعمل در رابطه با موضوع هسته‌ای است.
معتقدم همچنان که در نظرات تحلیلگران مطرح شده، تمرکز آقای رئیس‌جمهور بر این موضوع تمرکز بالایی نیست و به نظر می‌رسد که دستگاه‌های مسئول پرونده هسته‌ای، تاکنون نتوانسته‌اند یک راهکار با جمیع جوانب به ایشان ارائه کنند تا رئیس‌جمهور بتواند تصمیم بگیرد و به‌گونه‌ای شرایط تا امروز پیش رفته است که یا نظرات و دیدگاه‌هایی به ایشان ارائه نشده یا وی را مجاب و یا در معرض تصمیم‌گیری قرار نداده است.در حقیقت تا زمانی که مجموعه نظرات کارشناسانه دستگاه‌های مختلف و کسانی که تجربه مذاکرات داشتند مطرح نشود و بخش‌های مختلف کشور مانند بخش‌های بانکی و اقتصادی و اجزای مختلف که موضوع برجام و به پیش بردن موضوعات گره‌ای از مشکلات آنها باز می‌کند، پیش‌قدم نشوند و ضرورت موضوع را مطرح نکنند، این ناهما..

دولت سیزدهم با توجه به مشکلات اقتصادی و همچنین چالش‌هایی که ما در منطقه داریم و موضوع مهم و اساسی یافتن یک راهکار قابل اجرا در دسترس برای برون‌رفت از مشکلات، چاره‌ای جز احیای برجام یا بازگشت به مذاکرات ندارد. اما به نظر می‌رسد مشکل بزرگ دولت سیزدهم نداشتن یک برنامه منسجم و یک دستورالعمل در رابطه با موضوع هسته‌ای است.

معتقدم همچنان که در نظرات تحلیلگران مطرح شده، تمرکز آقای رئیس‌جمهور بر این موضوع تمرکز بالایی نیست و به نظر می‌رسد که دستگاه‌های مسئول پرونده هسته‌ای، تاکنون نتوانسته‌اند یک راهکار با جمیع جوانب به ایشان ارائه کنند تا رئیس‌جمهور بتواند تصمیم بگیرد و به‌گونه‌ای شرایط تا امروز پیش رفته است که یا نظرات و دیدگاه‌هایی به ایشان ارائه نشده یا وی را مجاب و یا در معرض تصمیم‌گیری قرار نداده است.در حقیقت تا زمانی که مجموعه نظرات کارشناسانه دستگاه‌های مختلف و کسانی که تجربه مذاکرات داشتند مطرح نشود و بخش‌های مختلف کشور مانند بخش‌های بانکی و اقتصادی و اجزای مختلف که موضوع برجام و به پیش بردن موضوعات گره‌ای از مشکلات آنها باز می‌کند، پیش‌قدم نشوند و ضرورت موضوع را مطرح نکنند، این ناهماهنگی و بی‌فرجامی همچنان در موضوع برجام خواهد بود. در مجموع نگاه من این است که دولت تاکنون نشان داده که برنامه خاصی برای برجام ندارد؛ بنابراین با شرایط فعلی دولت سیزدهم هنوز اراده‌ای برای احیای برجام ندارد، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد که این اتفاق شاید مثل موضوع چین که تصمیم نظام بود، در خصوص برجام هم شاهد اتفاق جدید باشیم.

*منتشر شده در هم میهن

۳۱۱۳۱۱