دو اختر تابناک سپهر فلسفی

در شرق جهان اسلام، دو اختر تابناک سپهر فلسفی، دو فیلسوف نامدار ایرانی فارابی و ابن سینا بودند.

در شرق جهان اسلام، دو اختر تابناک سپهر فلسفی، دو فیلسوف نامدار ایرانی فارابی و ابن سینا بودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.