دیدار با ستاره ای از حوزه علمیه نجف أشرف

در آغاز وی یاد از مرحوم آیة الله العظمی سید محمد روحانی کرده و با اظهار تاسف از اینکه حوزه ها نتوانستند از چنین سرمایه ای بهره کامل ببرند ، در ادامه از جایگاه علمی مرحوم آیة الله العظمی سید صادق روحانی سخن گفت و اشاره نمود که سرمایه های گسترده ای برای حوزه ها بشمار می آمدند.

یکی از شاگردان و خوشه‌چینان محضر پربار مرحوم آیت اللَّه العظمی تبریزی می‏باشند، این استاد که دارای بیانی بسیار شیوا و فصیح است، پیش از این در حوزه علمیه قم به تدریس خارج فقه و اصول اقدام نموده و تعداد قابل توجهی از فضلای عرب زبان در جلسه آن استاد شرکت می‏ کردند. ایشان دارای اطلاعات وسیعی در زمینه‏های مختلف علوم اسلامی بوده و اطلاعات ایشان تنها در فقه و اصول خلاصه نمی‏گردد، ایشان علاوه بر فقه و اصول در عقاید و تفسیر و تاریخ هم صاحب اطلاعات بوده و در مواسم تبلیغی مانند ماه رمضان و محرم ، حوزه فعالیت ایشان گسترده تر شده و از فضلای حوزه تجاوز نموده و توده مردم عرب زمان در کشورهای خلیج فارس از منابر و مجالس خطابه و وعظ ایشان بهره‏مند می‏ گردند. این استاد بزرگوار به نقل از صاحبنظران ، با تبحری خاص و با بیانی بسیار فصیح ..

در آغاز وی یاد از مرحوم آیة الله العظمی سید محمد روحانی کرده و با اظهار تاسف از اینکه حوزه ها نتوانستند از چنین سرمایه ای بهره کامل ببرند ، در ادامه از جایگاه علمی مرحوم آیة الله العظمی سید صادق روحانی سخن گفت و اشاره نمود که سرمایه های گسترده ای برای حوزه ها بشمار می آمدند.

یکی از شاگردان و خوشه‌چینان محضر پربار مرحوم آیت اللَّه العظمی تبریزی می‏باشند، این استاد که دارای بیانی بسیار شیوا و فصیح است، پیش از این در حوزه علمیه قم به تدریس خارج فقه و اصول اقدام نموده و تعداد قابل توجهی از فضلای عرب زبان در جلسه آن استاد شرکت می‏ کردند. ایشان دارای اطلاعات وسیعی در زمینه‏های مختلف علوم اسلامی بوده و اطلاعات ایشان تنها در فقه و اصول خلاصه نمی‏گردد، ایشان علاوه بر فقه و اصول در عقاید و تفسیر و تاریخ هم صاحب اطلاعات بوده و در مواسم تبلیغی مانند ماه رمضان و محرم ، حوزه فعالیت ایشان گسترده تر شده و از فضلای حوزه تجاوز نموده و توده مردم عرب زمان در کشورهای خلیج فارس از منابر و مجالس خطابه و وعظ ایشان بهره‏مند می‏ گردند. این استاد بزرگوار به نقل از صاحبنظران ، با تبحری خاص و با بیانی بسیار فصیح مبانی فقهی و اصولی، اساتید و بزرگان را مطرح می نماید.

آیة الله سید منیر خباز

دیدار با ستاره ای از حوزه علمیه نجف أشرف

ایشان یکی از فضلای مطرح جلسه استفتاء مرحوم آیت اللَّه العظمی تبریزی بوده و به نوشتن جواب استفتاءات عربی آن مرجع فقید اقدام می‏نمودند. یکی از بارزترین امتیازات ایشان اهتمام کامل در دفاع از ولایت اهل بیت می‏باشد که مانند استاد مرحومش آیت اللَّه العظمی تبریزی پیوسته در مسائل شرعی و ترویج ولاء اهل بیت اهتمام خاص دارند. جلسات بحث خارج فقه و اصول ایشان در زمانی که در قم سکونت داشتنددر مدرس و حسینیه مرحوم آیت اللَّه العظمی تبریزی منعقد می‏ گردید و دارای گرمی و رونق خاصی بود.
از آنجا که وی از شاگردان بزرگوار درس مرحوم آیت اللَّه العظمی تبریزی و آیة الله العظمی سیستانی بشمار می آیند ، در مباحث فقهی و اصولی از مبانی این دو بزرگوار بهره گرفته و یاد می‏کنند.

دیدار با ستاره ای از حوزه علمیه نجف أشرف
گفتنی است که ایشان هم اکنون به حوزه نجف أشرف هجرت کرده و کرسی درس خویش را در آن دایر نموده است.
ایشان هنگام سخن از اساتید خود در حوزه نجف أشرف پیش از حضور در حوزه علمیه قم چنین اشاره نمودند:
هنگامی که گام به نجف اشرف گذاشتم، این شهر سرشار از مراجع بزرگ بود و شخصیت های بزرگی نظیر حضرات آیات عظام خوئی ، روحانی ، امام خمینی ، شهید سید محمد باقر صدر ، سید عبدالاعلی سبزواری، سید علی سیستانی و بسیاری دیگر از علمای مجتهد در حوزه علمیه حضور داشتند.

دیدار با ستاره ای از حوزه علمیه نجف أشرف
در آن زمان روش های تدریس و مکاتب علمی متعددی در حوزه نجف اشرف فعال بود که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: مکتب محقق نائینی که اساس آن را فقه و اصول تشکیل می داد و در بحث های خارج فقه و اصول حضرت آیت الله العظمی خویی قدس سره تجلی می یافت، مکتبی که امتداد مکتب محقق عراقی بود و در بحث های آیت الله سید شهید محمد باقر صدر قدس سره نمود پیدا می کرد، مکتبی که امتداد مکتب محقق اصفهانی کمپانی بود و بیان‌گر بحث های حضرت آیت الله العظمی سید محمد روحانی قدس سره بود و همچنین مکتب امتزاج یافته بین اصول و فلسفه که بیانگر روش حضرت آیت الله العظمی خمینی قدس سره بود.

دیدار با ستاره ای از حوزه علمیه نجف أشرف
علاوه بر این روش های تدریس و مکاتب دیگری نیز وجود داشت که حضور چشم گیر و تاثیرگذاری در حوزه نجف اشرف در آن زمان داشتند.
در پایان این دیدار ضمن قدر دانی از تلاش چنین ستارگان درخشنده ای که از سرمایه های کنونی و آینده حوزه های علمیه بشمار می آیند تقاضا نمودم که حقیر را مورد دعای خیر خویش قرار دهند.