دیر یا زود زلزله ویرانگر در تهران ! 

این فرد در متن خود نوشته دیر یا زود در این منطقه زلزله بزرگی رخ خواهد داد ! چهل سال است که ما و دانشجویان ما در درس دو واحدی تحلیل خطر برای هر نقطه ای از کشور محاسبات کاملا روتینی را انجام و با توجه به دوره بازگشت و مسائل دیگر مثلا می گویم هر١٥٨ سال با این فرضیات برای تهران یک زلزله بالای ٧ رخ خواهد داد ! تازه ما علمی تر می گویم عرض می کنیم آخریش ١٨٣٠ میلادی رخ داد که ١٩٣ ساز پیش بود و این علامت بسیار وحشتناکی است برای زلزله که از اجل خود رد کرد و اگر بیاید بزرگتر و بارها مخربتر خواهد بود. زود یا دیر (sooner or later) دوست هلندی ما عبارت بازاری عرایض علمی و دقیق ما در جامعه علمی کشور است همین !؟ ایشان خوش شانس بودند با تاخیر صد ساله یا بیشتر سه روز قبل اعلام کردند، و قسمت زودتر تا دیرتر شامل حال ایشان شد! خب متاسفانه ما آنقدر از خود بیگانه شده ایم که اگر فردی چشم آبی یا کروات زن یا با چشمان بادامی و مهمتر با موی بولوند درباره علم چیزی بگوید ! آنرا به عرش اعلا می بریم ! فراموش نباید کرد که در این مورد یعنی “زلزله” بخصوص “مهندسی زلزله” بدون اغراق ما در ایران از فرش شروع و در اعلا درجه عر..

این فرد در متن خود نوشته دیر یا زود در این منطقه زلزله بزرگی رخ خواهد داد ! چهل سال است که ما و دانشجویان ما در درس دو واحدی تحلیل خطر برای هر نقطه ای از کشور محاسبات کاملا روتینی را انجام و با توجه به دوره بازگشت و مسائل دیگر مثلا می گویم هر١٥٨ سال با این فرضیات برای تهران یک زلزله بالای ٧ رخ خواهد داد ! تازه ما علمی تر می گویم عرض می کنیم آخریش ١٨٣٠ میلادی رخ داد که ١٩٣ ساز پیش بود و این علامت بسیار وحشتناکی است برای زلزله که از اجل خود رد کرد و اگر بیاید بزرگتر و بارها مخربتر خواهد بود. زود یا دیر (sooner or later) دوست هلندی ما عبارت بازاری عرایض علمی و دقیق ما در جامعه علمی کشور است همین !؟ ایشان خوش شانس بودند با تاخیر صد ساله یا بیشتر سه روز قبل اعلام کردند، و قسمت زودتر تا دیرتر شامل حال ایشان شد! خب متاسفانه ما آنقدر از خود بیگانه شده ایم که اگر فردی چشم آبی یا کروات زن یا با چشمان بادامی و مهمتر با موی بولوند درباره علم چیزی بگوید ! آنرا به عرش اعلا می بریم ! فراموش نباید کرد که در این مورد یعنی "زلزله" بخصوص "مهندسی زلزله" بدون اغراق ما در ایران از فرش شروع و در اعلا درجه عرش و کرسی نشسته ایم.

ایرادی نیست هر یافته ای از هر فردی در گیتی ارزشمند و مفید است بخصوص اگر برای مردم باشد، اجر الهی خواهد داشت. اما آیا بهتر نیست به محاسبات دانشجویان من دقت شود که بیش از سی سال است فریاد می زنند دیر یا زود شاید حتی قبل از انتشار این مطلب تهران به تله ای از خاک تبدیل خواهد شد و من معلم آنها سی و اندی سال است که گفته ام بزرگترین و هولناکترین آمار جهانی در تاریخ بعد از زلزله تهران ثبت خواهد شد.

آیا بهتر نیست تمامی مسولان گذشته و فعلی زلزله و بحران آنرا، ارتقا داده و در سمت های دیگر فعال کنیم و اجازه دهیم تا افرادی دانا در جای آنها با دانش علم روز خدمت و این آینده تلخ را برای تهران کمی بهبود بدهند. هرآنچه تا این لحظه انجام داده اند جوابی نداده است پس آیا صلاح نیست گروه جدیدی هدایت مدیریت زلزله را در کشور تماما بعهده بگیرند !
پیوست الف- نقشه کریدور های مشخص زلزله در ایران و بیان بازاری زلزله تهران

مراجع : رفرانس های نقشه فوق که از سالها پیش این زلزله توسط مولف برآورد و در خبرهای جهانی به چاپ رسیده است، چرا مسولان تنبلی کرده اند ! باید تک تک پاسخگو باشند

دیر یا زود زلزله ویرانگر در تهران ! 

دیر یا زود زلزله ویرانگر در تهران ! 

دیر یا زود زلزله ویرانگر در تهران ! 

استاد نمونه کشور، در مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران، بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران در ایران و موسس انجمن زبدگان شهر در کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.