دیگر خیلی دیر شده جناب قالیباف

از حضور آنها در مراسم مختلف گرفته تا پیگیری بعضی مشکلات حوزه های انتخابیه و بعضاً اشک ریزان آنها برای وضع معیشت مردم.
به عنوان نمونه به این قسمت از مطلب عنوان شده توسط جناب قالیباف دقت بفرمایید:
” *خانواده‌ها با دو شیفت کار برای نیازهای معیشتی و مسکن در چالش‌اند*.
*باید حق بدهیم که پر کردن سبد فرهنگی در توان خانواده‌ها نباشد. امروز در توان آنها نیست که سبد فرهنگی داشته باشند، به‌همین دلیل سبد فرهنگی را از یاد خواهند برد و در نهایت عوارض آن بر خانواده و کشور است.*”
انگار که ایشان وضعیت جدیدی را کشف کرده اند. خیر جناب قالیباف این وضعیت سالهاست که گریبانگیر مردم است شاید شما خبر ندارید.
باید از شما پرسید به عنوان رئیس مجلس و کسی که آگاه به مشکلات مردم است تا کنون برای معیشت مردم چکار کرده اید؟
کدامیک از قوانین مصوب شما توانسته کوچکترین بار را از دوش خانواده‌ها بردارد؟
شما به عنوان یک مرجع نظارتی بر قوه مجریه با اختیارات بسیار وسیع، از تذکر و استیضاح وزیر گرفته تا تذکر به رئیس جمهور و حتی تشخیص عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور (که دستتان از هر جهت باز است) کدامین اشتباه تیم اقتصادی دولت به ویژه ..

از حضور آنها در مراسم مختلف گرفته تا پیگیری بعضی مشکلات حوزه های انتخابیه و بعضاً اشک ریزان آنها برای وضع معیشت مردم.
به عنوان نمونه به این قسمت از مطلب عنوان شده توسط جناب قالیباف دقت بفرمایید:
" *خانواده‌ها با دو شیفت کار برای نیازهای معیشتی و مسکن در چالش‌اند*.
*باید حق بدهیم که پر کردن سبد فرهنگی در توان خانواده‌ها نباشد. امروز در توان آنها نیست که سبد فرهنگی داشته باشند، به‌همین دلیل سبد فرهنگی را از یاد خواهند برد و در نهایت عوارض آن بر خانواده و کشور است.*"
انگار که ایشان وضعیت جدیدی را کشف کرده اند. خیر جناب قالیباف این وضعیت سالهاست که گریبانگیر مردم است شاید شما خبر ندارید.
باید از شما پرسید به عنوان رئیس مجلس و کسی که آگاه به مشکلات مردم است تا کنون برای معیشت مردم چکار کرده اید؟
کدامیک از قوانین مصوب شما توانسته کوچکترین بار را از دوش خانواده‌ها بردارد؟
شما به عنوان یک مرجع نظارتی بر قوه مجریه با اختیارات بسیار وسیع، از تذکر و استیضاح وزیر گرفته تا تذکر به رئیس جمهور و حتی تشخیص عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور (که دستتان از هر جهت باز است) کدامین اشتباه تیم اقتصادی دولت به ویژه وزیر ناکارآمد اقتصاد را گوشزد کردید؟
کدامین وزیر را استیضاح کردید؟
چه گامی در جهت کاهش‌ فشار روانیِ ناشی از اقتصادِ نابسامانِ خانواده‌ها برداشتید؟
جناب قالیباف!
جسارتاً از این فرمایش حضرت عالی آنهم در شرف برگزاری انتخابات، برداشت هایی غیر دلسوزانه صورت می گیرد و اگر از آن دهن کجی به مردم استنباط نشود قطعا از آن دلسوزی و همراهی با مردم برداشت نخواهد شد. برای این فرمایشات دیگر خیلی دیر شده جناب قالیباف. تقریباً زمان این فرمایشات و انجام اقدامات عملی را از دست داده اید، فکری نو باید.
بیایید کمی مردم را جدی بگیرید، نه در زمان انتخابات بلکه در همه مقاطع.
ذخایر انقلاب همین مردم هستند که در همه بزنگاه ها تا پای جان از کشور و نظام دفاع کرده‌ اند،مهربانی با این مردم حق آنها است، آنها را از این حق محروم نکنیم.