رئیسی و ادبیات منافقین؟!

آقای رئیسی در واکنش به قطعنامه شورای حکام ، موضع گرفته و این جمله را بیان کرده است:” به نام خدا و به نام ملت بزرگ ایران، یک قدم از مواضع مان عقب نشینی نخواهیم کرد”.

آقای رئیسی در واکنش به قطعنامه شورای حکام ، موضع گرفته و این جمله را بیان کرده است:" به نام خدا و به نام ملت بزرگ ایران، یک قدم از مواضع مان عقب نشینی نخواهیم کرد".

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.