رابطه‌ها و از هم‌پاشیدگی زندگی‌ها در یک سریال آمریکایی

سریال طولانی رابطه (the affair) در مورد رابطه‌های متفاوتی است که در زندگی جریان دارد. خیلی وقت است که این سریال آمریکایی را می‌بینم. تا اینکه پنج فصلش را دیدم.

سریال طولانی رابطه (the affair) در مورد رابطه‌های متفاوتی است که در زندگی جریان دارد. خیلی وقت است که این سریال آمریکایی را می‌بینم. تا اینکه پنج فصلش را دیدم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.