رازهای روزی شکوهمند

ماه رمضان با همه برکتها و شیرینی ها گذشت و دل کندن از این ماه عزیز برای آنان که به حق آن معرفت دارند، چنان تلخ و جانسوز است که برای کسانی چون ما قابل درک و توصیف نیست.

ماه رمضان با همه برکتها و شیرینی ها گذشت و دل کندن از این ماه عزیز برای آنان که به حق آن معرفت دارند، چنان تلخ و جانسوز است که برای کسانی چون ما قابل درک و توصیف نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.