راز بارداری زنی که مدعی بود دو سال شوهر نداشته!

مشورت با اهل خبره و متخصصینِ حِرف و مشاغل مختلف امری است لازم و بدیهی که عدم توجه به چنین ضرورتی، بعضا سبب تحمیل هزینه های گزاف و خسارات و تبعات غیر قابل جبران می شود

مشورت با اهل خبره و متخصصینِ حِرف و مشاغل مختلف امری است لازم و بدیهی که عدم توجه به چنین ضرورتی، بعضا سبب تحمیل هزینه های گزاف و خسارات و تبعات غیر قابل جبران می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.