راست یا چپ ! شمال یا جنوب 

قبول است و همه شنیده و می دانیم خیلی از مردم تمایل به عدم شرکت در انتخابات دارند ! تصور می کنم این حق هر فردی است ولیکن اگر این حق که درست هم هست اثراتش ادامه پیدا کند و مستقیما آینده خود و هم وطنان خود و کشورش را به خوب یا بد سوق دهد چه ! باید فکر کرد و راه حلی منطقی برای این سوال پیدا کرد ؟
احزاب از قدیم در تمامی جهان بنا به دلایل خاص و روشن شکل گرفته اند و اثراتش را هم بر حاکمیت ها، دولت ها بخصوص مردم بصورت آشکار و موثر نشان داده اند. باید صادق بود، هم مفید بوده اند در برخی از اقدامات و هم خطرناک با نتایج بد که حاصل تصمیمات جزیره ای آنها در تاریخ بخوبی مکتوب و ماندگار شده است. یک جستجوی ساده در گوگل انبوهی از نقاط مثبت و منفی آنها را خیلی خوب نمایان می نماید.
عموما ایرانیان بنا به شواهد تاریخی و جامعه شناسی حتی اگر حزبی باشند باز خیلی حزبی عمل نمی کنند چون شخصیت های مستقل و محکم آنان و شاید هم تنوع قومیتهای آنان اجازه اینکاررا خیلی فراهم نمی سازد بیشتر درمسایل جزء جمع گرا ولیکن درمسایل کلان شخص گرا (individualist) هستند ! شاید همین شاخصه، نقطه اوج فرهنگ ایرانی باشد بر عکس تصور عم..

قبول است و همه شنیده و می دانیم خیلی از مردم تمایل به عدم شرکت در انتخابات دارند ! تصور می کنم این حق هر فردی است ولیکن اگر این حق که درست هم هست اثراتش ادامه پیدا کند و مستقیما آینده خود و هم وطنان خود و کشورش را به خوب یا بد سوق دهد چه ! باید فکر کرد و راه حلی منطقی برای این سوال پیدا کرد ؟

احزاب از قدیم در تمامی جهان بنا به دلایل خاص و روشن شکل گرفته اند و اثراتش را هم بر حاکمیت ها، دولت ها بخصوص مردم بصورت آشکار و موثر نشان داده اند. باید صادق بود، هم مفید بوده اند در برخی از اقدامات و هم خطرناک با نتایج بد که حاصل تصمیمات جزیره ای آنها در تاریخ بخوبی مکتوب و ماندگار شده است. یک جستجوی ساده در گوگل انبوهی از نقاط مثبت و منفی آنها را خیلی خوب نمایان می نماید.

عموما ایرانیان بنا به شواهد تاریخی و جامعه شناسی حتی اگر حزبی باشند باز خیلی حزبی عمل نمی کنند چون شخصیت های مستقل و محکم آنان و شاید هم تنوع قومیتهای آنان اجازه اینکاررا خیلی فراهم نمی سازد بیشتر درمسایل جزء جمع گرا ولیکن درمسایل کلان شخص گرا (individualist) هستند ! شاید همین شاخصه، نقطه اوج فرهنگ ایرانی باشد بر عکس تصور عمومی !

حال شرکت کردن در انتخابات آینده همانطور که در بالا اشاره شده در هر حال کلیت تصمیمات و آینده کشور را هدف و رقم خواهد زد و تاثیراتش ماندگار خواهد بود ولیکن باز باید هر کس بر اثر باور ها و اعتقاداتش عمل نماید ! البته با در نظر گرفتن تبعات تصمیم خود بر کل کشور ! خوشبختانه همانگونه که درباره خوبی و بدی های احزاب در بالا اشاره شد احزاب گوناگون در کشور موجودند، آنها یا چپ ، یا راستند، یا شمال و یا رو به جنوب اند و طیف وسیعی از نظرات را شامل می شوند. می شود به آنها پیوست و اقدام نمود !

در همین راستا، خوشبختانه این درجه آزادی هم بنظر می رسد امروزه در قالب "زبدگان کشوری" فراهم باشد و نه چپ، نه راست، نه شمالی و نه جنوبی بود و فقط در صراط مستقیم بود!
توصیه می کنم هر چه سریعتر این تشکل آزاد و مستقل "زبدگان ایران" توسط کاندیدهایی که صلاحیت های اولیه را دریافت و خود را با مرام آزاد اندیشی، استقلال عملکردی و نیت خدمت به ایران اسلامی و مردم والای ایرانی در اصول مشترک می بیند، راه اندازی و بصورت مستقل نظرات خود را در اختیار مردم شریف برای آشنایی با آنها قرار بفرمایند.

آمادگی شروع فعالیتهای مستقل در قالب سازمان یافته " زبدگان مستقل کشور" را برای انتخابات مجلس آتی با شعار " زبدگی، علم و عمل، سابقه مفید و نیت خدمت" اعلان می دارم.

ساده اندیشی نیست، یک نیاز کاملا محاسبه شده کشوری برای مدیریت بحرانهای کشور است. تا خداوند عز و جل چه صلاح بداند .

* استاد نمونه ایران در مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران و موسس ایده انجمن زبدگان کشور