رخدادی وحشتناک، باعث خجالت دولت و ملت!

طی ١٤ روز تعطیلات نوروزی امسال که گذشت، بیش از ١٠ هزار تصادف با ٧٥٠ فوتی و بیش از ١٥ هزار نفر مصدوم در کشور داشته ایم که این رخداد وحشتناک را به راحتی به فراموشی سپردیم!

طی ١٤ روز تعطیلات نوروزی امسال که گذشت، بیش از ١٠ هزار تصادف با ٧٥٠ فوتی و بیش از ١٥ هزار نفر مصدوم در کشور داشته ایم که این رخداد وحشتناک را به راحتی به فراموشی سپردیم!