رضا داوری اردکانی؛ عالم به ابعاد مختلف زمان

امروز ۱۵ خرداد ماه سال ۱۴۰۱ رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم و چهره ماندگار فلسفه، ۸۹ ساله می شود.

امروز ۱۵ خرداد ماه سال ۱۴۰۱ رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم و چهره ماندگار فلسفه، ۸۹ ساله می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.