رفتارهای اخیر صداوسیما، توطئه یا بی‌سلیقی؟!

در مورد رفتارهای اخیر صداوسیما یک مدل ظاهرگرایی و در حقیقت گزارش‌دهی به مقامات بالا بدون توجه به بافت فرهنگی جامعه سال‌هاست در رسانه های رسمی و حتی در مدیریت رسمی شکل گرفته‌است.

در مورد رفتارهای اخیر صداوسیما یک مدل ظاهرگرایی و در حقیقت گزارش‌دهی به مقامات بالا بدون توجه به بافت فرهنگی جامعه سال‌هاست در رسانه های رسمی و حتی در مدیریت رسمی شکل گرفته‌است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.