روانشناسی شکار و شکارچی؛ ماجرای سوءاستفاده جنسی از یک دختربچه

فیلم سینمایی «شکار» یک اثر روانشناختی با محوریت بحران زندگی مردی است که مورد اتهام سوءاستفاده جنسی از یک دختربچه قرار می گیرد و در تلاش برای اثبات حقانیت خود برای جامعه است. جامعه‌ای قضاوتگر که با تکیه بر تابوها تنها به تخریب و حذف می اندیشد.

فیلم سینمایی «شکار» یک اثر روانشناختی با محوریت بحران زندگی مردی است که مورد اتهام سوءاستفاده جنسی از یک دختربچه قرار می گیرد و در تلاش برای اثبات حقانیت خود برای جامعه است. جامعه‌ای قضاوتگر که با تکیه بر تابوها تنها به تخریب و حذف می اندیشد.