روزنه امید قطر

من همواره بر این عقیده بوده‌ام که یکدستی قوا باعث آنچه به آن برجام ۱۴۰۰ گفته‌ام خواهد شد.

من همواره بر این عقیده بوده‌ام که یکدستی قوا باعث آنچه به آن برجام ۱۴۰۰ گفته‌ام خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.