روز عید پیمان

غدیر علی ، هنوز هم چشمه ای لبریز از آب حیات و دریایی مواج از کرامت هاست.

غدیر علی ، هنوز هم چشمه ای لبریز از آب حیات و دریایی مواج از کرامت هاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.