روند صلح قره باغ؛ تلاش آمریکا برای دورکردن ایران و نقش ترکیه و روسیه

تحرکات دیپلماتیک در قفقاز جنوبی در دوره پسا تجاوز روسیه به اوکراین در راستای حل نهایی بحران قره باغ کوهستانی و تعیین محدوده های مرزی آذربایجان و ارمنستان و امضای سند صلح میان این دو کشور و عادی سازی مناسبات آنکارا- ایروان از سوی باکو، ایروان، تفلیس، آنکارا، مسکو و بروکسل و واشنگتن افزایش یافته و در چند مورد نیز گام های عملی برداشته شده است.

تحرکات دیپلماتیک در قفقاز جنوبی در دوره پسا تجاوز روسیه به اوکراین در راستای حل نهایی بحران قره باغ کوهستانی و تعیین محدوده های مرزی آذربایجان و ارمنستان و امضای سند صلح میان این دو کشور و عادی سازی مناسبات آنکارا- ایروان از سوی باکو، ایروان، تفلیس، آنکارا، مسکو و بروکسل و واشنگتن افزایش یافته و در چند مورد نیز گام های عملی برداشته شده است.