رونمایی از حدیث غبارگرفته و ابتکار شهرداری

آنکه تخصصی ندارد و کاری را می پذیرد بی تقوا است. این نقل قولی از شهید چمران است که در تابلوهای شهر تهران تکرار شده است.

آنکه تخصصی ندارد و کاری را می پذیرد بی تقوا است. این نقل قولی از شهید چمران است که در تابلوهای شهر تهران تکرار شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.