رویای آسیا برای ما نساجی‌چی‌ها

همه اهالی شهر دور میدان طالقانی جمع شدند و بازی را زنده تماشا می کنند. غوغایی ست در شهر. از چهارراه ترک محله تا داخل شهر جای سوزن انداختن نیست. زن و مرد، پیر و جوان و حتی کودکان خردسال دل در دل شان نیست. همه یک صدا اسم نساجی را فریاد می زنند.
تیم آسیایی شده و حالا دوباره شور و نشاط به شهر برگشته. همه از حضور تیم‌های خارجی در قائمشهر می گویند. اینکه لیگ قهرمانان آسیا چقدر می تواند به اقتصاد نابود شده شهر کمک کند. هتل‌ها، مراکز تفریحی و حتی شهرهای اطراف هم می توانند در این بزنگاه تاریخی سهمی داشته باشند.
در همین فکرها غرق هستم که به خودم می آیم و می بینم تازه فردای برد مقابل استقلال است و تا رویای آسیایی شدن ۲ قدمی باقی مانده. حتی فکر کردن بهش هم چیزی از لذتش کم نمی کند.
کاش نساجی قهرمان شود، کرونا زودتر برود و قائمشهر، شهر خسته میزبان لیگ قهرمان آسیا شود. وای اگر بشود…
۲۵۶ ۲۵۶

همه اهالی شهر دور میدان طالقانی جمع شدند و بازی را زنده تماشا می کنند. غوغایی ست در شهر. از چهارراه ترک محله تا داخل شهر جای سوزن انداختن نیست. زن و مرد، پیر و جوان و حتی کودکان خردسال دل در دل شان نیست. همه یک صدا اسم نساجی را فریاد می زنند.

تیم آسیایی شده و حالا دوباره شور و نشاط به شهر برگشته. همه از حضور تیم‌های خارجی در قائمشهر می گویند. اینکه لیگ قهرمانان آسیا چقدر می تواند به اقتصاد نابود شده شهر کمک کند. هتل‌ها، مراکز تفریحی و حتی شهرهای اطراف هم می توانند در این بزنگاه تاریخی سهمی داشته باشند.

در همین فکرها غرق هستم که به خودم می آیم و می بینم تازه فردای برد مقابل استقلال است و تا رویای آسیایی شدن ۲ قدمی باقی مانده. حتی فکر کردن بهش هم چیزی از لذتش کم نمی کند.

کاش نساجی قهرمان شود، کرونا زودتر برود و قائمشهر، شهر خسته میزبان لیگ قهرمان آسیا شود. وای اگر بشود…

۲۵۶ ۲۵۶