ریزش ساختمانها در منطقه ۱۹ شهرداری !

در تیرماه یادداشتی در همین سایت مبنی بر اتفاقات گوناگونی که در ساخت و ساز و بازسازی های ساختمانی در کشور در حال رخ دادن است نوشتم به آدرس زیر : لطفا برای مرور مقاله روی آن در زیر کلیک کنید،
‏https://www.khabaronline.ir/news/1782980/ دادستان-محترم-کشور-ریزش-ساختمان
بطور خلاصه دو مطلب کلی؛ تغییر نقشه های سازه‌ای تحت عنوان بهینه سازی برای صرفه جویی توسط برخی مهندسین و مشاوران به غلط و بازسازی هایی که از نظر شهرداری درست ولی از نظر علم سازه‌ای کاملا مردود است را علت اصلی این نوع ریزش ها باید دانست. برای مثال ریزش تعدادی از ساختمان های در حال ساخت در منطقه ۱۹ تهران بتاریخ ۱۵ مرداد ! که در خبر ها بعنوان ریزش ساختمانهای «غیر مجاز» از آنها نامبرده می شود !
چطور ساختمانی چندین طبقه به مرحله نازکاری می رسد که غیر مجاز است! و چطور این نقشه ها با بادبندهای غیر متعارف تایید می شوند ؟ چند باره باید عرض کنم شهرداری و نظام مهندسی بدلیل ترک فعل مقصرند، باید مراحل کار هر چه سریعتر اصلاح شود وگرنه هر روز شاهد ریزش ساختمانهای بیشتری در کشور خواهیم بود. در این مورد خاص هم تخریب غیر فنی و اصولی که نمایان..

در تیرماه یادداشتی در همین سایت مبنی بر اتفاقات گوناگونی که در ساخت و ساز و بازسازی های ساختمانی در کشور در حال رخ دادن است نوشتم به آدرس زیر : لطفا برای مرور مقاله روی آن در زیر کلیک کنید،

‏https://www.khabaronline.ir/news/1782980/ دادستان-محترم-کشور-ریزش-ساختمان

بطور خلاصه دو مطلب کلی؛ تغییر نقشه های سازه‌ای تحت عنوان بهینه سازی برای صرفه جویی توسط برخی مهندسین و مشاوران به غلط و بازسازی هایی که از نظر شهرداری درست ولی از نظر علم سازه‌ای کاملا مردود است را علت اصلی این نوع ریزش ها باید دانست. برای مثال ریزش تعدادی از ساختمان های در حال ساخت در منطقه ۱۹ تهران بتاریخ ۱۵ مرداد ! که در خبر ها بعنوان ریزش ساختمانهای «غیر مجاز» از آنها نامبرده می شود !

چطور ساختمانی چندین طبقه به مرحله نازکاری می رسد که غیر مجاز است! و چطور این نقشه ها با بادبندهای غیر متعارف تایید می شوند ؟ چند باره باید عرض کنم شهرداری و نظام مهندسی بدلیل ترک فعل مقصرند، باید مراحل کار هر چه سریعتر اصلاح شود وگرنه هر روز شاهد ریزش ساختمانهای بیشتری در کشور خواهیم بود. در این مورد خاص هم تخریب غیر فنی و اصولی که نمایانگر اقدام غیر تخصصی و واژگونی بر روی سازه های ضعیف می باشد.

تصویر ریزش چندین ساختمان در حال احداث – منطقه ١٩ شهرداری

این مقاطع کاملا برای این سازه ضعیف بنظر می رسد – بهینه سازی غلط – هنوز زیر بار نرفته است ؟

بقیه بادبندها ؟ سازه بنظر درست نمی آید ! قاب خمشی هم نیست !

ساخت و ساز، بازسازی و مقاوم سازی، مجوز های غیر اصولی شهرداری برای کسب درآمد و تایید و مشکلات کلان در نظام مهندسی کشور باید از همین فردا بازنگری گردد، زلزله به جای خود !؟

* استاد نمونه کشور در مهندسی سازه، مهندسی زلزله و مدیریت بحران