ریشه قهرها و تهمت‌ها در میان متخصصان اجتماعی

نقل است که می‌گویند روزی فردی به فرزانه‌ای نزدیک شد و گفت: بنده به شما بسیار ارادت دارم. مرد فرزانه هم تشکر کرد و راهش را گرفت و رفت …

نقل است که می‌گویند روزی فردی به فرزانه‌ای نزدیک شد و گفت: بنده به شما بسیار ارادت دارم. مرد فرزانه هم تشکر کرد و راهش را گرفت و رفت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.