زادگاه امیرالمومنین در کعبه، جایگاه نماز پیامبر(ص) 

آنان درب کعبه را باز کرده و حضرت به درون کعبه مشرف شده و تنها ٢ رکعت نماز در رکن یمانی از درون بجای آوردند. جالب اینجاست که در تاریخ از بیان حضرت فاطمه بنت اسد، مادر امیر المومنین (ع) چنین روایت می‌کند که هنگامی که به درون کعبه از رکن یمانی وارد شدم، در نزدیکی آن در درون، حضرت علی (ع) را به دنیا آوردم ! و زیبا این است که پیامبر تنها یک بار در یوم الفتح به درون کعبه گام نهاده و تنها ٢ رکعت نماز در آن بجا آورده‌اند که دقیقا در مکانی است که أمیرالمومنین (ع) بدنیا آمده است.

چه زیبا که حضرت می‌دانستند که این جایگاه، چه مکانی در آسمان‌ها دارد.
هم اکنون جای یاد شده را به عنوان جایگاه نماز پیامبر به شکل خاصی در آورده و همانطور که در عکس ملاحظه می‌کنید، به اندازه جای نماز یک نفر تعبیه شده است.

اطلاعات بیشتر از درون کعبه و این جایگاه را می توانید از مقاله اینجانب ( درون کعبه در دو دیدار ) که روایت دو بار تشرف اینجانب در سالهای ١٤١٦ و ١٤١٨ هجری به درون کعبه است را مطالعه نمایید.
گفتنی است که این مقاله نخستین نوشتاری کامل در طول تاریخ از درون کعبه پیش از سال ١٤١٦ ، و پس از بزرگترین ترمیم و ب..

آنان درب کعبه را باز کرده و حضرت به درون کعبه مشرف شده و تنها ٢ رکعت نماز در رکن یمانی از درون بجای آوردند. جالب اینجاست که در تاریخ از بیان حضرت فاطمه بنت اسد، مادر امیر المومنین (ع) چنین روایت می‌کند که هنگامی که به درون کعبه از رکن یمانی وارد شدم، در نزدیکی آن در درون، حضرت علی (ع) را به دنیا آوردم ! و زیبا این است که پیامبر تنها یک بار در یوم الفتح به درون کعبه گام نهاده و تنها ٢ رکعت نماز در آن بجا آورده‌اند که دقیقا در مکانی است که أمیرالمومنین (ع) بدنیا آمده است.

چه زیبا که حضرت می‌دانستند که این جایگاه، چه مکانی در آسمان‌ها دارد.
هم اکنون جای یاد شده را به عنوان جایگاه نماز پیامبر به شکل خاصی در آورده و همانطور که در عکس ملاحظه می‌کنید، به اندازه جای نماز یک نفر تعبیه شده است.

زادگاه امیرالمومنین در کعبه، جایگاه نماز پیامبر(ص) 

اطلاعات بیشتر از درون کعبه و این جایگاه را می توانید از مقاله اینجانب ( درون کعبه در دو دیدار ) که روایت دو بار تشرف اینجانب در سالهای ١٤١٦ و ١٤١٨ هجری به درون کعبه است را مطالعه نمایید.
گفتنی است که این مقاله نخستین نوشتاری کامل در طول تاریخ از درون کعبه پیش از سال ١٤١٦ ، و پس از بزرگترین ترمیم و بازسازی آن در سال ١٤١٧ هجری بشمار می آید.
شما می توانید نام مقاله را در گوگل سرچ کرده و مطالعه نمایید.

زادگاه امیرالمومنین در کعبه، جایگاه نماز پیامبر(ص)