زبان فارسی و وحدت ملی

اهمیت زبان فارسی و ارتباط آن با هویت ملی ما همچون هوایی که تنفس می‌کنیم مبرهن است.

اهمیت زبان فارسی و ارتباط آن با هویت ملی ما همچون هوایی که تنفس می‌کنیم مبرهن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.