زبدگان شهر تهران و پل چیتگر

چندی پیش طرح تشکیل زبدگان شهر را در برنامه تلویزیونیو سپس در همین سایت با آدرس زیر مطرح کردم: زبدگان شهری، اقدامی فوری!
‏انشا الله با حمایت فرهیختگان علمی کشور که در مسایل شهری دارای تخصص و تجربه علمی و عملی می باشند فعلا بصورت موردی و مشورت تلفنی تا تشکیل جمعی و رسمی این تشکل مردم نهاد که امیدوارم در نهایت توانایی کمک به امور تخصصی شهر تهران و دیگر شهرهای کشور را از این طریق در قالب یادداشت های تخصصی و سپس درخواست های رسمی تقدیم شهر نمایم ؟ لذا تا فراهم آمدن ساز و کار این کانون و انجمن علمی/تخصصی در همین صورت فعلی در قالب یادداشت هایی پس از مشورت با دانشمندان شناخته شده حوزه مربوطه شهری امیدوارم بتوانیم بازوی علمی شهر، شهردار محترم و شورای شهر را فراهم نماییم.
از این پس اگر عمری باشد در یادداشتهایم که مربوط به شهرهای عزیز کشورمان می باشد، ابتدا با عبارت مثلا «زبدگان شهر تهران» یا «زبدگان شهر اهواز و …» شروع خواهم نمود تا با دیگر مسایل مخلوط نگردد. در این راستا تا رسمی شدن این نهاد، با افراد خبره در زمینه های مختلف شهری گفتگو و در نهایت پیشنهادات را در اینجا تقدیم خواهم نمود، باشد..

چندی پیش طرح تشکیل زبدگان شهر را در برنامه تلویزیونیو سپس در همین سایت با آدرس زیر مطرح کردم: زبدگان شهری، اقدامی فوری!

‏انشا الله با حمایت فرهیختگان علمی کشور که در مسایل شهری دارای تخصص و تجربه علمی و عملی می باشند فعلا بصورت موردی و مشورت تلفنی تا تشکیل جمعی و رسمی این تشکل مردم نهاد که امیدوارم در نهایت توانایی کمک به امور تخصصی شهر تهران و دیگر شهرهای کشور را از این طریق در قالب یادداشت های تخصصی و سپس درخواست های رسمی تقدیم شهر نمایم ؟ لذا تا فراهم آمدن ساز و کار این کانون و انجمن علمی/تخصصی در همین صورت فعلی در قالب یادداشت هایی پس از مشورت با دانشمندان شناخته شده حوزه مربوطه شهری امیدوارم بتوانیم بازوی علمی شهر، شهردار محترم و شورای شهر را فراهم نماییم.

از این پس اگر عمری باشد در یادداشتهایم که مربوط به شهرهای عزیز کشورمان می باشد، ابتدا با عبارت مثلا «زبدگان شهر تهران» یا «زبدگان شهر اهواز و …» شروع خواهم نمود تا با دیگر مسایل مخلوط نگردد. در این راستا تا رسمی شدن این نهاد، با افراد خبره در زمینه های مختلف شهری گفتگو و در نهایت پیشنهادات را در اینجا تقدیم خواهم نمود، باشد کمک بزرگ فرهیختگان علمی کشور برای پایتخت و دیگر شهری عزیزمان مفید باشد !

در همین وادی بتازگی خبری در اخبار در خصوص باز کردن تعداد بیشماری پیچ و مهره از صفحات فلزی و دزدی صفحات سنگین فلزی پل چیتگر در تهران منتشر شد که کمی البته تا حدود زیادی غیر ممکن و غیر باور بود ! اصل خبر اینجا: سرقت آهن آلات پل فلزی چیتگر
در همین راستا با مشورت با چندی از دانایان علم سازه، پل و نیروهای انتظامی و پیمانکاران آشنا به موضوع، به این نتیجه رسیدم که:
الف) یا پل مشکل اساسی دارد که به این بهانه از سرویس دهی خارج شده است
ب) یا این دزدی تقریبا غیر ممکن در قالب شرکت های آشنا و داخلی صورت گرفته است

«جمع بندی فنی زبدگان شهر بشرح زیر تقدیم می شود، باشد کمکی باشد ؟
– به نظر احتمالا پیچ و مهره های بکار رفته توسط پیمانکار در پروژه از استاندارد تعریف شده در طراحی برخوردار نبوده و پس از بارگذاری بریده شده اند و با تدبیر شهرداری برای جلوگیری از فاجعه انسانی با امکانات و تجهیزات مجهز پیچ ها را تعویض و برای جلوگیری از بحث های حاشیه ای بگردن دزدها گذاشته اند !
– چون مدتی هم است که دزدی قطعات فلزی، تابلو، علایم و دریچه های فاضلاب زیاد شده است امکان بهره برداری از این موضوع و موقعیت وجود دارد ؟
– از طرفی بازکردن پیچ در یک اتصال پل که هم تحت تنش مونتاژ و هم تنش بارگذاری است نیاز به تجهیزات پر هزینه ای برای آزاد کردن پیچ دارد که به هیچ وجه با قیمیت چند صد کیلوگرم ورق و پیچ قابل مقایسه نیست.
– اگر هم واقعا چنین اتفاقی رخ داده بدون شک عواملی با خودرو های وابسته به شهرداری در این موضوع شرکت داشته اند ! »
لذا بدینوسیله توصیه می شود شهردار محترم تهران دستور بفرمایند ضمن بررسی دقیقتر و علمی این اتفاق نادر، شهردار منطقه با مدراک و ادله قوی در خصوص پایداری پل، دزدی پلیت های فوق سنگین تقریبا غیر ممکن و در نهایت پایداری پل بعد از اتصالات پلیت های جایگزین بصورت عجله ای و فورس ماژور مدارک لازم را ارایه شهر و شهروندان بفرمایند

*استاد نمونه کشور در مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران، بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران در ایران و موسس انجمن زبدگان شهر در کشور