زلزله تهران و آرامستان‌های جدید!

اشتباه نکنم کراهاتی هم برای قبرستان‌ها در اسلام وجود دارد، همین‌طور نمی‌دانم درباره خبر امروز شهرداری که نشان از بی‌تفاوتی شهرداری تهران در برابر کاهش خطرات زلزله در بزرگ شهر تهران را دارد چه بگویم؟
اول اصل خبر، «به‌گفته حسین نظری، معاون خدمات شهری شهردای تهران دو نطقه در شرق و غرب تهران برای ایجاد گورستان جدید مورد بررسی قرار گرفته‌ است.
سپس پاراگراف کلیدی خبر: «تنها دلیل ساخت گورستان جدید در تهران پر شدن بهشت‌زهرا نیست بلکه قرار است تمرکززدایی از بهشت‌زهرا(س) برداشته شود، به گونه‌ای که در مواقع بروز زلزله یا بحران‌های دیگر آرامستان‌ها ظرفیت لازم را داشته باشد.»
در مدیریت بحران سوانح دیدن چنین اماکنی لازم است البته در کنار و بعد از انجام انبوهی از طرح‌های مقاوم‌سازی، کاهش خسارات، آموزش، و … اینکه رییس سازمان مدیریت بحران شهر بفرماید: « شهروندان برای زمان زلزله چادر تهیه نمایند» و اکنون هم معاون شهرداری تهران جملات بالا را بفرمایند حاکی از تسلیم آقایان در برابر زلزله است.
تا به امروز در هیچ کجای دنیا ندیده‌ام شهرداری شهری لرزه خیز یا حتی غیر لرزه خیز چنین عمل کند، بارها با احترام به ..

اشتباه نکنم کراهاتی هم برای قبرستان‌ها در اسلام وجود دارد، همین‌طور نمی‌دانم درباره خبر امروز شهرداری که نشان از بی‌تفاوتی شهرداری تهران در برابر کاهش خطرات زلزله در بزرگ شهر تهران را دارد چه بگویم؟
اول اصل خبر، «به‌گفته حسین نظری، معاون خدمات شهری شهردای تهران دو نطقه در شرق و غرب تهران برای ایجاد گورستان جدید مورد بررسی قرار گرفته‌ است.
سپس پاراگراف کلیدی خبر: «تنها دلیل ساخت گورستان جدید در تهران پر شدن بهشت‌زهرا نیست بلکه قرار است تمرکززدایی از بهشت‌زهرا(س) برداشته شود، به گونه‌ای که در مواقع بروز زلزله یا بحران‌های دیگر آرامستان‌ها ظرفیت لازم را داشته باشد.»
در مدیریت بحران سوانح دیدن چنین اماکنی لازم است البته در کنار و بعد از انجام انبوهی از طرح‌های مقاوم‌سازی، کاهش خسارات، آموزش، و … اینکه رییس سازمان مدیریت بحران شهر بفرماید: « شهروندان برای زمان زلزله چادر تهیه نمایند» و اکنون هم معاون شهرداری تهران جملات بالا را بفرمایند حاکی از تسلیم آقایان در برابر زلزله است.
تا به امروز در هیچ کجای دنیا ندیده‌ام شهرداری شهری لرزه خیز یا حتی غیر لرزه خیز چنین عمل کند، بارها با احترام به تک تک افراد اعم از مسئول و غیر مسئول عرض کرده‌ام که این را حاکی از بی‌تدبیری مسئولان امر زلزله و مدیریت بحران زلزله در کشور می‌دانم و همواره خواستار تغییر همه آنان برای بهبود شرایط ایمنی کشور عزیزمان بوده و هستم.
یعنی واقعا ١٢ الی ١٤ ملیون نفر در تهران و به‌عبارت بهتر با روابط خانوادگی این تعداد با کل کشور، یعنی تمام ایران، بدرود ؟! آیا حقیقتا کسی نمی‌خواهد در این امر دخول کند و شهر را مسئول اقدامات خود قرار دهد!
*استاد نمونه کشور در مهندسی سازه

مهندسی زلزله و مدیریت بحران

۲۳۳۲۳۳