زلزله تهران و استراتژی مردود شهرداری 

آنقدر هم درباره زلزله و مسائل آن نوشته‌ام که دیگر حقیقتا دلیلی و سودی برای این مرقومه نمی بینم ولی باز گفتم شاید چند نکته را به مسئولان لجباز شهر تهران در این ایام خاص متذکر شوم تا شاید روح ایام روزنه‌ای در ذهن مسئولان شهری ایجاد نماید ! امیدوار نیستم ولی ان شاءالله
اول اصل خبر در آدرس زیر:
‏ https://www.tasnimnews.com/fa/news/1402/04/28/2928480/ آمار-تلفات-در-صورت-وقوع-زلزله-در-تهران-اعلام-شد/amp
فقط به ۳ فراز از آن اشاره کوتاه می کنم که ببینید هر سه، ۱۰۰ درصد استراتژی و خروجی مردودی خواهد داشت ؟ شما قاضی ؟
۱- گفته شده است در شهر تهران ۳۰۰۰ سال است که زلزله نیامده است !؟ گستره تهران کجاست آقای شهردار ؟ سرش کجاست ؟ دمش کجاست ؟ مثلا منظور شما زیر میدان فردوسی است ! بعد می فرمایند ۳ گسل در تهران فعال است ! خیر خیلی خیلی بیشتر است
۲- گفته شده است زلزله ترکیه تعداد مرگ و میر تهران را در زلزله احتمالی مشخص کرد ! بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر !؟ کجای زلزله ترکیه با تهران یکی بود ؟ زلزله اش ؟ نوع خاکش ؟ صفحات تکتونیکی اش، بزرگیش ؟ محتوی فرکانسی اش ؟ بیشینه شتابش، تعداد ساختمانهایش ؟ آسیب پذ..

آنقدر هم درباره زلزله و مسائل آن نوشته‌ام که دیگر حقیقتا دلیلی و سودی برای این مرقومه نمی بینم ولی باز گفتم شاید چند نکته را به مسئولان لجباز شهر تهران در این ایام خاص متذکر شوم تا شاید روح ایام روزنه‌ای در ذهن مسئولان شهری ایجاد نماید ! امیدوار نیستم ولی ان شاءالله

اول اصل خبر در آدرس زیر:

‏ https://www.tasnimnews.com/fa/news/1402/04/28/2928480/ آمار-تلفات-در-صورت-وقوع-زلزله-در-تهران-اعلام-شد/amp

فقط به ۳ فراز از آن اشاره کوتاه می کنم که ببینید هر سه، ۱۰۰ درصد استراتژی و خروجی مردودی خواهد داشت ؟ شما قاضی ؟

۱- گفته شده است در شهر تهران ۳۰۰۰ سال است که زلزله نیامده است !؟ گستره تهران کجاست آقای شهردار ؟ سرش کجاست ؟ دمش کجاست ؟ مثلا منظور شما زیر میدان فردوسی است ! بعد می فرمایند ۳ گسل در تهران فعال است ! خیر خیلی خیلی بیشتر است

۲- گفته شده است زلزله ترکیه تعداد مرگ و میر تهران را در زلزله احتمالی مشخص کرد ! بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر !؟ کجای زلزله ترکیه با تهران یکی بود ؟ زلزله اش ؟ نوع خاکش ؟ صفحات تکتونیکی اش، بزرگیش ؟ محتوی فرکانسی اش ؟ بیشینه شتابش، تعداد ساختمانهایش ؟ آسیب پذیری سازه ها و تاسیساتش ؟ مصالح مصرفیش ؟، تعداد افرادش، سیستم مدیریت بحرانش ؟ و ….

۳- گفته شده است سازه های بلند باید مطالعه شوند !!! این سازه ها اقل مهندسی را داشته اند نه اینکه خوبند بسیار هم بدند ولی به هر حال بر آنها مهندسی حاکم بوده و آن فیلتریشن که بشما گفته اند در این محدود احتمال رخدادش خیلی کم است تا زلزله زیر تهران و وای بداد ساختمانهای کوتاه که بالای ۸۰٪ ساختمانهای تهران است و بناها و معماران ساخته اند ؟

سه تفکر حاکم، هر سه در مبانی غلط ! خروجی چه می تواند باشد ؟ من عاشق، عاشق شدنم

استاد نمونه کشور در مهندسی سازه، مهندسی زلزله و مدیریت بحران