زمان تصمیم برای تهران و واشنگتن

وقتی همه چیز نشان از تقویت امید به ایجاد توافق در یک منازعه بیست ساله هسته‌ای میان ایران و جامعه جهانی داشت، به ناگاه اوضاع جای خود را به محافظه‌کاری داد. تهران و واشنگتن در آخرین رفت و برگشت پیام‌های غیر مستقیم خود، بار دیگر این واقعیت را به رخ کشیدند که این دو برسر عدم توافق با یکدیگر بیش از هر چیز توافق دارند.

وقتی همه چیز نشان از تقویت امید به ایجاد توافق در یک منازعه بیست ساله هسته‌ای میان ایران و جامعه جهانی داشت، به ناگاه اوضاع جای خود را به محافظه‌کاری داد. تهران و واشنگتن در آخرین رفت و برگشت پیام‌های غیر مستقیم خود، بار دیگر این واقعیت را به رخ کشیدند که این دو برسر عدم توافق با یکدیگر بیش از هر چیز توافق دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.