زنگ خطری برای آغاز جنگ جهانی

در میان خبرها نظرم به خبری افتاد که در عین سادگی می تواند برای آینده دنیا بسیار بحران آفرین و خطرها در پی داشته باشد؛

در میان خبرها نظرم به خبری افتاد که در عین سادگی می تواند برای آینده دنیا بسیار بحران آفرین و خطرها در پی داشته باشد؛

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.