ساختار غیرکارشناسی شهرداری و برخورد غیرحرفه‌ای با مجسمه فردوسی

در صفحه اینستاگرام دوستم سید محتبی موسوی از هنرمندان مجسمه ساز و مدیر هنری، موضوع دورنگ شدن مجسمه حکیم فردوسی، اثر ارزشمند ابوالحسن صدیقی سرسلسله جنبان مجسمه سازی معاصر ایران را خواندم.

در صفحه اینستاگرام دوستم سید محتبی موسوی از هنرمندان مجسمه ساز و مدیر هنری، موضوع دورنگ شدن مجسمه حکیم فردوسی، اثر ارزشمند ابوالحسن صدیقی سرسلسله جنبان مجسمه سازی معاصر ایران را خواندم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.