ساعت‌های پشت لپ‌تابی!

گاهی می شود که کلمات به سرعت روی کاغذ یا صفحه مانیتور جاری می شوند و گاه می شود که مدت های طولانی قلم بدست یا بدون قلم پشت لپ تاب می نشینی و به جایی زل می زنی تا بلکه چیزی به ذهنت برسد.

گاهی می شود که کلمات به سرعت روی کاغذ یا صفحه مانیتور جاری می شوند و گاه می شود که مدت های طولانی قلم بدست یا بدون قلم پشت لپ تاب می نشینی و به جایی زل می زنی تا بلکه چیزی به ذهنت برسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.