سالتو بارانداز حسن یزدانی؛خارج از تشک کشتی!

معمولا هر وقت با هادی عامل تماس می گیری و می گویی:«کمی گپ بزنیم؟»می گوید:«زیاد اهل مصاحبه نیستم؛چه بگویم؟»
خدا رحم کرد که هادی خان قصه ما زیاد اهل مصاحبه نیست اما وقتی مصاحبه می کند زمین و زمان را بهم می ریزد.مثل اظهار نظرش درباره حسن یزدانی و پرده برداری از دلیل او برای شرکت در بازی های آسیایی.اصلا مشخص نیست که این اظهار نظر هم درست است یا نه؟هادی عامل گفته بود:« من خیلی ظریف گفتم که شأن و شخصیت‌ پهلوان‌مان زیر سوال نرود اما اگر بخواهیم با صداقت بگوییم‌ مهم‌ترین علت رفتن او به مسابقات بازی های آسیایی همین پاداش گرفتن بوده است. حسن آقا می‌خواست بعد از این مسابقات ازدواج کند و ازدواج هم هزینه دارد و هر که بامش بیش برفش بیشتر و خانواده محترم عروس خانم ‌هم از قهرمان دنیا توقعاتی دارند.»
اصلا آدم می ماند از بعضی اظهار نظرها.حالا افکار عمومی چطور فکر می کنند؟یعنی حسن یزدانی ” ندار ” است.آیا سرنوشت زندگی اش به همین پاداش بازی های آسیایی گره خورده بود؟این همه سال که در کشتی بوده،دستمزد گرفته،قهرمان و نایب قهرمان المپیک شده،پاداش ها و تقدیرها و …همه و همه لنگ همین یک پاداش بازی های آسیایی ب..

معمولا هر وقت با هادی عامل تماس می گیری و می گویی:«کمی گپ بزنیم؟»می گوید:«زیاد اهل مصاحبه نیستم؛چه بگویم؟»
خدا رحم کرد که هادی خان قصه ما زیاد اهل مصاحبه نیست اما وقتی مصاحبه می کند زمین و زمان را بهم می ریزد.مثل اظهار نظرش درباره حسن یزدانی و پرده برداری از دلیل او برای شرکت در بازی های آسیایی.اصلا مشخص نیست که این اظهار نظر هم درست است یا نه؟هادی عامل گفته بود:« من خیلی ظریف گفتم که شأن و شخصیت‌ پهلوان‌مان زیر سوال نرود اما اگر بخواهیم با صداقت بگوییم‌ مهم‌ترین علت رفتن او به مسابقات بازی های آسیایی همین پاداش گرفتن بوده است. حسن آقا می‌خواست بعد از این مسابقات ازدواج کند و ازدواج هم هزینه دارد و هر که بامش بیش برفش بیشتر و خانواده محترم عروس خانم ‌هم از قهرمان دنیا توقعاتی دارند.»

اصلا آدم می ماند از بعضی اظهار نظرها.حالا افکار عمومی چطور فکر می کنند؟یعنی حسن یزدانی " ندار " است.آیا سرنوشت زندگی اش به همین پاداش بازی های آسیایی گره خورده بود؟این همه سال که در کشتی بوده،دستمزد گرفته،قهرمان و نایب قهرمان المپیک شده،پاداش ها و تقدیرها و …همه و همه لنگ همین یک پاداش بازی های آسیایی بود؟آن هم با کتف مصدوم! اصلا از کجا معلوم بود که او در بازی های آسیایی صددرصد قهرمان می شد؟کتفش مگر آسیب ندیده بود؛شاید در همان مسابقه اول و دوم آسیبش جدی تری می شد و همه پاداش می رفت روی هوا؛آن وقت جواب توقعات خانواده عروس را چه کسی می داد؟

آقای عامل عزیز!خدا قوت و خسته نباشی دلاور؛من و ما و سایر رفقا که شما را می شناسیم می دانیم که ته دلت چیزی نداری و قطعا این حرف را هم از سر دلسوزی زدی.گفتی تا نشان بدهی که اینجا و بچه های رشته های منهای فوتبال چه شرایطی نسبت به فوتبالی ها دارند و خواستی درد آنها را نشان بدهی.دم شما گرم!عذر خواهی هم از حسن یزدانی کردید ولی کاری که انجام دادید از خاک کردن او روی تشک کشتی بدتر بود.شما چهره تاثیر گذاری هستید و مصاحبه های تان هم همه جذاب.خیلی ها چشم شان به دهان شما است و هر تکه کلامی که مطرح می کنید تا مغز استخوان جامعه فرو می رود.حسن با کتف آسیب دیده اش خدا را شکر به جایزه اش هم رسید و انشاءالله که خوشبخت شود،فقط به عنوان یک همکار از شما می خواهم این بار که خواستید درباره کسی حرف بزنید،چیزی نگویید که غیر از کتفش،از لحاظ روحی هم آسیب ببینید؛اصلا مثل همه آن دفعاتی که همکاران رسانه های مکتوب با شما تماس گرفته اند بگویید زیاد اهل گفت و گو نیستید و مصاحبه نمی کنید.شیر مادر و نان پدر حلال شما بهترین گزارشگر کشتی ایران.

۲۵۱ ۲۵۱