سال‌هاست که خودمان را به خواب زدیم آقای تاج!

چند روزی است از برگزاری جام خلیج فارس در عراق می گذرد و یک بار دیگر این جام با نام جعلی خلیج عربی در حال برگزاری است.هر سال هم مسئولان ما پس از برگزاری آن یک بیانیه می دهند و آن را محکوم می کنند به همین سادگی!سالهاست به یاد دارم که هیچ اقدام دیگری غیر از بیانیه دادن نکرده ایم.این در حالی است که حتی رئیس فیفا هم به این مراسم دعوت شده و او هم در اینستاگرامش از نام جعلی استفاده می کند.
هرچه بیشتر دقت میکنم مشخص می شود که آنها چرا به خودشان حق می دهند که از چنین اسمی استفاده کنند؟وقتی مدیران فدراسیون ما حتی نامه فرستاده شده خودشان به فیفا و AFC را منتشر نمی کنند چه کسی باور می کند آنها اصلا به چنین اتفاقی واکنش نشان داده اند؟ گمان می رود اقای تاج و دوستان تنها برای دلخوشی رسانه ها و مردم یک بیانیه در سایت فدراسیون منتشر کردند تا نشان دهند واکنش سریع و مقتدرانه ای داشته اند.
زمانی دلم می سوزد به حال این فوتبال که ما مدعی تیم برتر آسیا هستیم اما کشور عراق که سالها درگیر جنگ بوده، چنین مسابقاتی را برگزار و افتتاحیه ای در سطح جام جهانی طراحی می کند اما ما سالهاست که لیگ مان حرفه ای شده و تنه..

چند روزی است از برگزاری جام خلیج فارس در عراق می گذرد و یک بار دیگر این جام با نام جعلی خلیج عربی در حال برگزاری است.هر سال هم مسئولان ما پس از برگزاری آن یک بیانیه می دهند و آن را محکوم می کنند به همین سادگی!سالهاست به یاد دارم که هیچ اقدام دیگری غیر از بیانیه دادن نکرده ایم.این در حالی است که حتی رئیس فیفا هم به این مراسم دعوت شده و او هم در اینستاگرامش از نام جعلی استفاده می کند.

هرچه بیشتر دقت میکنم مشخص می شود که آنها چرا به خودشان حق می دهند که از چنین اسمی استفاده کنند؟وقتی مدیران فدراسیون ما حتی نامه فرستاده شده خودشان به فیفا و AFC را منتشر نمی کنند چه کسی باور می کند آنها اصلا به چنین اتفاقی واکنش نشان داده اند؟ گمان می رود اقای تاج و دوستان تنها برای دلخوشی رسانه ها و مردم یک بیانیه در سایت فدراسیون منتشر کردند تا نشان دهند واکنش سریع و مقتدرانه ای داشته اند.

زمانی دلم می سوزد به حال این فوتبال که ما مدعی تیم برتر آسیا هستیم اما کشور عراق که سالها درگیر جنگ بوده، چنین مسابقاتی را برگزار و افتتاحیه ای در سطح جام جهانی طراحی می کند اما ما سالهاست که لیگ مان حرفه ای شده و تنها از حرفه ای شدن اسمش برای ما مانده و قرارداد بازیکنان.

فوتبال ما حتی از برگزاری یک مراسم ساده قهرمانی عاجز است و بارها دیده ایم که در جام حذفی و لیگ چه اتفاقاتی رخ می دهد.

چندسالی جام حذفی را در استادیوم تازه افتتاح شده خرمشهر برگزار کردند اما تعارف که نداریم،ورزشگاه خرمشهر کجا، ورزشگاه شهر بصره کجا؟آن هم در فاصله ۵۰ کیلومتری از هم. حالا آقای تاج می فرمایند النصر بازیکن ۹ هزار میلیارد تومانی جذب می کند اما فوتبال ما بالاتر از عربستان قرار دارد. دقیقا کجای فوتبال ما بالاتر قرار دارد آقای تاج؟ نه VAR داریم، نه استادیوم درست و حسابی، نه مدیری که بتواند این فوتبال را مدیریت کند. سالهاست در باد ستاره پنج ستاره خوابیده ایم و هیچوقت بیدار نمی شویم.

۳۵۳۵