ستیز در میدان آزادی‌خواهی

در منازعات اجتماعی و سیاسی هر پدیده ای را اگر نیک بنگریم و دقیق کالبد شکافی کنیم می توانیم به علت مبنایی تری دست یابیم و زنجیره علل و معلولها را بازشناسی کنیم.
مثلا رذیلت و بزه و جرم سرقت و دزدی اعم از تخم مرغ دزدی و اختلاس و چپاول منابع ملی معلول فقر و نداری اعم از تنگدستی و تهی مایگی است البته گاهی هم معلول طمع و آزمندی جنون وار به مال دیگران است . فقر هم معلول بیکاری یا تنبلی است . بیکاری هم معلول نبود فرصت شغلی است و نبود فرصت شغلی معلول نبود تقسیم کار اجتماعی عادلانه است و نبود تقسیم کار اجتماعی معلول فقدان پویایی و نشاط اجتماعی است و نبود پویایی اجتماعی هم معلول نبود امید به اینده است .‌.همینطور می توان سلسله علل را بازشناسی کرد و زنحیره پیچیده ای از علل و اسباب را شناخت که بازشناسی انها کار و پیشه متخصصین علوم اجتماعی است .
باری در ایران یکی از علت العلل و ریشه های منازعات اجتماعی و سیاسی ؛ رذیلت تمامت خواهانه و پلشتی خودخواهانه ای است به نام «خود حق پنداری» . که گاهی رنگ و هویت جمعی و گروهی هم پیدا می کند .برای نمونه و توضیح بیشتر به همین قضایای اخیر نگاه کنید بهانه ی اصلی آن..

در منازعات اجتماعی و سیاسی هر پدیده ای را اگر نیک بنگریم و دقیق کالبد شکافی کنیم می توانیم به علت مبنایی تری دست یابیم و زنجیره علل و معلولها را بازشناسی کنیم.

مثلا رذیلت و بزه و جرم سرقت و دزدی اعم از تخم مرغ دزدی و اختلاس و چپاول منابع ملی معلول فقر و نداری اعم از تنگدستی و تهی مایگی است البته گاهی هم معلول طمع و آزمندی جنون وار به مال دیگران است . فقر هم معلول بیکاری یا تنبلی است . بیکاری هم معلول نبود فرصت شغلی است و نبود فرصت شغلی معلول نبود تقسیم کار اجتماعی عادلانه است و نبود تقسیم کار اجتماعی معلول فقدان پویایی و نشاط اجتماعی است و نبود پویایی اجتماعی هم معلول نبود امید به اینده است .‌.همینطور می توان سلسله علل را بازشناسی کرد و زنحیره پیچیده ای از علل و اسباب را شناخت که بازشناسی انها کار و پیشه متخصصین علوم اجتماعی است .

باری در ایران یکی از علت العلل و ریشه های منازعات اجتماعی و سیاسی ؛ رذیلت تمامت خواهانه و پلشتی خودخواهانه ای است به نام «خود حق پنداری» . که گاهی رنگ و هویت جمعی و گروهی هم پیدا می کند .برای نمونه و توضیح بیشتر به همین قضایای اخیر نگاه کنید بهانه ی اصلی آن گشت ارشاد بود بزرگترین بحران سیاسی و امنیتی نظام جمهوری اسلامی را رقم زد. عده ای در کشور به خطا تصور می کنند بلکه توهم زده اند که مالک مطلق حقیقت هستند و فقط آنها می دانند چه درست و چه نادرست و بر اساس این توهم به داوری دیگران می نشینند…. برخی را فاسد برخی را محارب برخی را فاحشه برخی را برانداز و برخی را غافل و نفهم و …می خوانند و مبتنی بر همین رای ؛ انجام هر عمل و اقدامی را علیه انها مجاز می شمارند.

همان رابطه توالی گونه بین پندار و گفتار و کردار…که اگر پندار نادرست را اصلاح نکنیم دست به هر کاری خواهیم زد چنانچه بشر در تاریخ با همین پندار خود حق پنداری گوی سبقت را در جرم و جنایت و فساد و جنگ و ادم کشی از همه موجودات علم ربوده است و متاسفانه پیش گویی شیطان رجیم را تحقق بخشیده است. در سوی دیگر نزاع هم چنین خود حق پنداری باطلی وجود داردو منحصر به ایدئولوژی گرایان و دگم اندیشان نیست به اظهار نظرها و تهمت و ناسزاهای طرفین به هم نگاه کنید برخی اغتشاش گر نامیده می شوند برخی سرکوبگر و الخ. منطقا اغتشاش گر را باید به هرقیمتی سر جای خود نشاند و مقابله با سرکوب هم نشانه عزت و ازادی طلبی است و شکم گرسنه ی این منازعه فقط با خون و جان و ابرو و حقوق سیراب می شود. اما هیچگاه طرفداران این دو طایفه با خود نمی اندیشند ایا حقیقتا طرف مقابل اینچنین است که ما می اندیشیم؟

ریشه و مخرج مشترک این همه نزاع و تخاصم و رویارویی خونین و نفرت زا ؛ خود حق پنداری است و چقدر تباه و مبتذل و حقیر است این توهم دانایی و راستی که دست تعدی و تجاوز انسانها را به روی هم می گشاید . اما از همه خطرناک تر زمانی است که حکومتی که از طرف مردم واجد قدرت است برای سبک زندگی مردم نسخه و الگو می پیچد. مقداری بی طرف و مستقل و ازاد فکر کنید در کجا و طبق کدام قرارداد مرضی الطرفین مردم به حکومت چنین اختیاری داده اند؟ هیچ وقت و هیچ کجا. ریشه این خوی و خصلت در زیاده خواهی وخودخواهی و تمامت خواهی همان انسانهایی است که بر تخت قدرت و سریر اقتدار تکیه زده اند . جالب اینجاست که از منظر دینی این خود حق پنداری به شرک و خود خدا پنداری هم تنه می زند و نزدیک می شود.

وقتی این حجم از اظهار نظرهای افراد و شخصیت ها ی مختلف را می شنوم و می بینم که درباره پوشش و زندگی و عقاید و تفریحات و ترجیحات مردم و شهروندان قضاوت‌ها ی ارزشی می کنند بر این همه جهل و نادانی توام با رذیلت وخودخواهی ؛ هم تاسف می خورم و هم ایشان را ترحم برانگیز می دانم …همین قصه؛ شوربختانه در جامعه ی به اصطلاح مدرن و امروزی و آلاگارسون و رها شده از قید سنت هم وجود دارد وقتی به استهزای دگرباشان و دگر اندیشان اعم از سنت گرا و دیندار می پردازند…انها هم در چنین منجلاب شناختی و معرفتی به سر می برند.

برای رسیدن به رشد و صلح و پیشرفت باید این بت و اژدهای هفت سر خود حق پنداری را دایما در درون مان منکوب و سرکوب کنیم.. هر وقت این افعی آتش افروز بر جای خود نشیند در موضع تواضع و فروتنی در برابر فهم و ادراک و ترجیحات و انتخاب های دیگران قرار می گیریم و تلاش می کنیم از طریق زندگی و تجربه و گفتگو و کشف و دانش به حقیقت نزدیک شویم و با یقین به این باور نهایی می رسیم که حقیقت هیچ وقت به فراچنگ ما نمی اید بلکه منتهی الیه توفیق ما ماندن در مسیر حقیقت جویی است.

۶۵۶۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.