سختی معیشت مردم، واقعیت یا توهم؟!

سختی معیشت مردم واقعیت است و اصلا جای بحث ندارد. هیچ آدم منصفی نمی تواند ادعا کند که برجام و تحریم های ناشی از آن در زندگی مردم ایران بی تاثیر و یا حتی کم تاثیر بوده است؛

سختی معیشت مردم واقعیت است و اصلا جای بحث ندارد. هیچ آدم منصفی نمی تواند ادعا کند که برجام و تحریم های ناشی از آن در زندگی مردم ایران بی تاثیر و یا حتی کم تاثیر بوده است؛

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.