سفارش آقای هاشمی به امام خمینی، قابل توجه مشاوران آقای رییسی

سال‌ها پیش از مرحوم آقای هاشمی‌رفسنجانی شنیدم که گفت یک روز خدمت امام می‌رسد.

سال‌ها پیش از مرحوم آقای هاشمی‌رفسنجانی شنیدم که گفت یک روز خدمت امام می‌رسد.