سفرنامه اربعین مهدوی

سرانجام روز موعود فرا رسید؛ شهر در اوج شلوغی بود.به زحمت از بین کوچه و پس کوچه های تو در تو و شلوغ به سمت بین الحرمین و حرم سیدالشهدا(ع) می رفتیم.

سرانجام روز موعود فرا رسید؛ شهر در اوج شلوغی بود.به زحمت از بین کوچه و پس کوچه های تو در تو و شلوغ به سمت بین الحرمین و حرم سیدالشهدا(ع) می رفتیم.