سلام مسئولان محترم! آبادان شما را فراخوانده

رسیدگی به وضعیت آواربرداری متروپل آبادان،توجه به وضعیت معیشت هموطنان آبادانی،درک شرایط روحی_روانی مردمان جنوب یک تکلیف اخلاقی،ملی ویقینا شرعی است.

رسیدگی به وضعیت آواربرداری متروپل آبادان،توجه به وضعیت معیشت هموطنان آبادانی،درک شرایط روحی_روانی مردمان جنوب یک تکلیف اخلاقی،ملی ویقینا شرعی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.